Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Maršrutēšana

IP pakešu maršutēšanu nodrošina Linux kodols. T.s. lietotāju telpas lietotnes ir nepieciešams tikai maršrutēšanas pārvaldībai. Plašāk lietotās pārvaldības lietotnes ir ip un iptables:

 • ar ip veic pakešu maršrutēšanas pārvaldību
 • ar iptables veic pakešu filtrēšanas un izmaiņu pārvaldību

Maršrutēšanas likumi un tabulas

 1. Visas tabulas (sākot ar 0 - visaugstāko prioritāti) ir attēlojamas ar komandu:

  $ ip rule list
  0: from all lookup local
  32766: from all lookup main
  32767: from all lookup default

  Pēc noklusēšanas ir 3 tabulas - "local", "main" un "default".

 2. Numurētas tabulas var izveidot dinamiski, bet ja tām velas skaistus nosaukumus, tās jāpievieno, rediģējot /etc/iproute2/rt_tables failu, piemēram pierakstot tam galā tabulu RDS:

  #
  # reserved values
  #
  255 local
  254 main
  253 default
  0 unspec
  #
  # local
  #
  #1 inr.ruhep
  2 RDS

Papildu rīki

Papildu rīku uzstādīšana:

apt-get install tcpdump ethereal bwm-ng

Dažas noderīgas komandas:

route -n
ip addr
ifconfig
netstat -an
netstat -ln
netstat -rn

tcpdump switches
-i     Listen on interface
-e     Print the link-level header on each dump line
-q     Quick (quiet?) output.  Print less protocol information so output lines are shorter.
-v     verbose output, also vv, vvv
-t     Don’t print a timestamp on each dump line.

piemēram: 

tcpdump -enqti eth1
arp -n -i eth1

Saites


  
Tags: Linux Tīkls
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 18:33
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License