Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Tor pārlūks

Tor nodrošina vienranga maršrutētāju tīklu, kurā jebkuru lietotāja datu pieprasījumu pirms nodošanas gala mērķim šifrētā veidā "izlīkumo" caur vairākiem Tor serveriem visā pasaulē. Līdzīgā veidā Tor serveru tīkls nogādā atpakaļ pieprasīto atbildi.

Rezultātā pieprasītā publiskā resursa (servera) īpašniekam nav zināma faktiskā gala lietotāja IP adrese, jo viņš zina tikai pēdējā Tor servera adresi. Lai iegūtu sākotnējā pieprasītāja IP adresi ir nepieciešams iegūt visu "starpnieku" adreses, kas ir praktiski neiespējami.

Šajā lapā ir aprakstīts, kā uzstādīt Tor Browser pārlūkprogrammu.

Uzstādīšana

Izpilda komandas:

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/tor-browser
sudo apt-get update
sudo apt-get install tor-browser

Lietošana

Aktivizē izvēlni Interneta — Tor Browser

Papildu informācija


Tor servera uzstādīšanai skatīt https://www.torproject.org/docs/debian.html.en

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2015-10-14 14:19
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2015-10-14 14:21
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License