Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Maršrutētāja veiktspējas skaņošana

  1. Sistēmas žurnālā parādās ziņojums:

    ip_conntrack: table full, dropping packet.
  2. Palielienāt vienlaicīgo sesiju skaitu:

    echo 32768 > /proc/sys/net/ipv4/ip_conntrack_max

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 18:32
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License