Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Tīkla plates numura maiņa

Linux datoros tīkla plates plates tiek vienkārši numurētas to atrašanas secībā eth0, eth1, utt. Ja datoram datoram tiek nomainīta tīkla plate, (vai virtuāla datora kopijai tiek uzģenerēta jauna), tad tās numurs tiek pieaudzēts par vienu, jo iepriekšējais numurs tiek rezervēts iepriekšējai platei, pieņemot, ka tā var atkal parādīties, bet tas apgrūtina vienotu līdzīgu datoru tīkla pārvaldību.

Tālāk aprakstīts, kā jaunai tīkla platei piešķirt vēlamo numuru Ubuntu Linux.

 1. Piesakās kā root lietotājs.
 2. Atver konfigurācijas failu /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
 3. Failā nomaina  NAME="ethX" uz nepieiešamo, piemēram sekojoši:

  ...
  # PCI device 0x8086:0x100f (e1000)
  SUBSYSTEM=="net", ACTION=="add", DRIVERS=="?**", ATTR{address}=="00:0c:29:68:39:1b", ATTR{type}=="1", KERNEL=="eth**", NAME="eth0"
  ...
 4. Ja datoram ir tīkls ir konfigurēts ar statisku adresi, attiecīgi nomaina arī iface numuru
 5. Pārstartē datoru

  
Tags: Tīkls
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-04-21 12:44
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License