Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Corkscrew

Must prepare before:  Open SSH serveris

Corkscrew nodrošina SSH tunelēšanu pa HTPS, caur  redzamu starpniekserveri (t.i. tādu, starpniekserveri kuram ir sava IP adrese un ports uz kuru tas klausās).
Ar neredzamu starpniekserveri šāds risinājums nestrādās.
 1. Uzstāda corkscrew lietotni:

  sudo apt-get install corkscrew
 2. Izveido failu /home/student/.ssh/config, un ieliek tajā, piemēram, sekojošu kodu:

  Host 92.240.68.210
  ProxyCommand corkscrew 144.36.116.39 8080 %h %p

  kur 92.240.68.210 ir mērķa dators, bet 144.36.116.39 8080 ir starpniekservera adrese un ports

 3. Pieslēdzas ar SSH norādītajai mītnei, ievadot komandu:

  ssh 92.240.68.210 -p 443

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-07-23 15:52
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2014-07-09 12:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License