Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Pielāgota Linux kodola uzstādīšana

Šajā lapā aprakstīts, kā Ubuntu-veidīgā datorā (t.i. Lubuntu, Xubuntu, u.tml.) uzstādīt pielāgotu Linux kodola versiju

Saturs

Noklusētās kodola pakotnes

Pēc noklusēšanas datorā tiek uzstādīta linux-generic meta pakotne, kura satur 2 meta pakotnes:

 • linux-headers-generic kurā ir kodola hederu faili,
 • linux-image-generic kurā ir pats Linux kodols.

Šo pakotņu aktuālais saturs tiek regulāri mainīts, tāpēc savācot atjaunojumus, ar to pašu pakotni tiek uzstādītas jaunākas kodola versijas. Tā kā tās ir metapakotnes, iepriekšējās kodolu versijas noņemtas netiek. To var izmantot, lai, palaižot datoru, ielādētu vecāku kodola versiju, ja jaunākā nestrādā kā nākas.

Uzstādīšana no standarta krātuves

 1. Atjauno krātuvju pakotņu sarakstu:

  sudo apt-get update
 2. Sameklē pieejamos kodola variantus:

  apt-cache search linux|grep -E "linux-image|linux-headers"
 3. Uzstāda izvēlēto kodola versiju, ieskaitot pašu kodolu un hederu failus, piemēram:

  sudo apt-get install linux-headers-generic-lts-xenial linux-image-generic-lts-xenial

Uzstādīšana no visu kodolu krātuves

Ja PPA krātuvē nav pieņemamu kodola versiju, iespējams uzstādīt praktiski jebkuru Linux kodolu (ja vien tiek nodrošinātas pakotņu atkarības). Tad rīkojas sekojoši:

 1. Atver http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/ vietni
 2. Lejuplādē attiecīgos linux-headers..., linux-headers..._all un linux-image... failus
 3. Uzstāda lejuplādētās pakotnes, ievadot komandu:

  sudo dpkg -i *.deb

Vecu Linux kodolu dzēšana

root lietotājs izpilda sekojošu komandu:

for I in $(ls /boot/ | grep vmlinuz | sed 's@vmlinuz-@linux-image-@g' | \
grep -v $(uname -r)); do apt purge $I; done; apt autoremove; update-grub

Pārbaudīt arī mapju dzēšanas kļūdas un izdzēst tās, ja nepieciešams

Uzstādīto kodolu pārbaude

Papildu drošībai, lai pārliecinātos, ka datorā ir uzstādīts vismaz viens ielādējams un palaižams Linux kodols, ievada komandu:

sudo update-grub

  
Tags Linux Ubuntu Sāknēšana Pārvaldība
Created by Valdis Vītoliņš on 2016-06-04 13:26
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License