Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Diska sadaļu lielums

Šeit ir aprakstīts, kā izvēlēties diska sadaļu lielumu Ubuntu Linux datoram, ja diska sadaļas tiek veidotas manuāli.

Galvenās sadaļas lielums

Galvenā sadaļa ir tas cietā diska apgabals, kas failu sistēmā ir pieejams caur sākuma mapi /.

Vienkāršā gadījumā galvenā sadaļa var būt arī vienīgā diska sadaļa un tādā gadījumā tā aizņem visu pieejamo cieto disku. Tomēr ir vērts veidot atsevišķu galveno diska sadaļu:

  1. ja datoram ir pieejami vairāki cietie diski
  2. lai atvieglotu jaunas operētājsistēmas versijas uzstādīšanu, nezaudējot lietotāja datus.
    Minimālais galvenās sadaļas lielums Ubuntu darbstacijai ir 4GB, serverim 2GB. Ja uz darbstacijas paredzēts lietot daudzas un dažādas programmas (ieskaitot spēles), galveno sadaļu var veidot līdz pat 20GB lielu.

Ja Ubuntu tiek darbināts uz virtuālā datora, un tam atvēlētais kopējais disks ir mazāks par 20GB, tad ieteicams veidot tikai vienu galveno sadaļu.

Mājas mapes sadaļas lielums

Mājas mapes sadaļa failu sistēmā ir pieejama mapē /home un tajā atrodas visu datora lietotāju faili, ieskaitot lietoto programmu iestatījumus.

Mājas mapes sadaļu vēlams veidot maksimāli lielu. Parasti nosaka, cik lielu veidot galveno un apmaiņas sadaļu, bet visu pārējo pieejamo disku atvēl /home mājas mapes sadaļai.

Ja datoram ir pieejami vairāki diski, tad lielāko vai lēnāko disku ir vērts atvēlēt /home mapes sadaļai, bet mazāko vai ātrāko disku galvenā mapes / sadaļai.

Apmaiņas sadaļas lielums

Apmaiņas sadaļa ir datora operatīvās atmiņas "turpinājums" cietajā diskā.
Jāņem vērā, ka cietais disks ir 1 000 lēnāks par operatīvo atmiņu, tāpēc apmaiņas sadaļā var glabāt tikai reti izmantojamus datus.

Mūsdienu darbstacijai apmaiņas sadaļa praktiski nav vajadzīga. Ja ir nepieciešama datu iznešana uz diska, tiek izveidoti apmaiņas faili, kas ir praktiski tik pat ātri, kā īpaši izdalīta apmaiņas sadaļa.

Tomēr apmaiņas sadaļu izmanto lai:

  1. saglabātu operatīvās atmiņas stāvokli hibernācijā vai kodola salūšanas stāvokli (core dump). Tad apmaiņas sadaļai jābūt vienādai ar operatīvās atmiņas daudzumu (RAM) + 500 MB.
  2. 500MB - RAM/2 apmaiņas sadaļu izveido, lai laicīgi pamanītu, ka sāk trūkt vietas operatīvajā atmiņā (dators paliek lēns intensīvi izmanto disku) un atbilstoši rīkotos (pārstartētu ēdelīgu/uzkārušo procesu, u.tml.).
  3. Serveros, kuros ir daudz ieplānotu uzdevumu, kas stāv rindā bet vienlaicīgi netiek pildīti, var likt apmaiņas sadaļu no RAM/2 līdz 2\RAM apjoma. Ja ir daudz aktīvu uzdevumu, ar 2\RAM apmaiņas sadaļas apjomu praktiski izmantot neizdosies, jo serveris būs nebaudāmi lēns.

  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-11-19 20:25
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:48
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License