Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Salauztas vides atjaunošana

 1. Pieņemsim, ka ir sabojāta vide lietotājam student, kura mājas mape ir /home/student.
 1. Atsakās (Logoff) no grafiskās sesijas:
 2. Nospiež Ctrl+Alt+F1 lai aktivizētu teksta konsoli
 3. Piesakās ar lietotāju student un paroli
 4. Secīgi izpilda sekojošas komandas:

  sudo su
  rm -rf /home/student
  mkdir /home/student
  chown student:student /home/student
  Ja nepieciešams, / var ievadīt, spiežot Alt+ 4 7, bet : ar Alt+ 5 8
 5. Atsakās no teksta konsoles, secīgi ievadot:

  exit
  exit
 6. Spiež Ctrl+Alt+F7 (vai arī ..F8, ..F9, utt.) un aktivizē grafisko konsoli
 7. Piesakās ar lietotāju student un paroli, un pārliecinās, ka lietotājam ir izveidota noklusētā sistēmas konfigurācija

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2013-09-06 20:16
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License