Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

XWiki iestatīšana

Saturs

Datu bāzes paketes izmēra palielināšana

Ja pielikumus glabā MySQL datu bāzē, tad failu izmēru ierobežo MySQL paketes izmērs. Pielikumus glabā Base64 kodējumā, tāpēc datu bāzē fails ir 1,5× lielāks par oriģinālu.

 1. Atver failu /etc/mysql/my.cnf un izmaina rindu:

  max_allowed_packet = 50M
 2. Alternatīva ir pielikumu glabāšana failu sistēmā (skat. tālāk).

Noklusēto iestatījumu maiņa

 1. Izmaina sīkfailu šifrēšanas atslēgas failā ../xwiki/WEB-INF/xwiki.cfg:

  xwiki.authentication.validationKey=...
  xwiki.authentication.encryptionKey=...

  uz tāda paša garuma patvaļīgi izvēlētu tekstu

 2. Failā ../xwiki/WEB-INF/xwiki.cfg: izmaina iestatījumus 

  ...
  xwiki.plugin.watchlist.automaticwatch=none
  ...
 3. Izvēlas cilni Preferences un pārliecinās par iestatījumu atbilstību, ja nepieciešams, veic izmaiņas, piemēram:
  1. Sadaļā Editing- Default Editor to use ieraksta vērtību "Text" (tas nozīmē, ka pēc noklusēšanas visiem lietotājiem rediģēšanas funkcija atvērs "Wiki", nevis "WYSIWYG" rediģēšanas režīmu).
 4. Šajā pašā cilnē atver sadaļu Registration un uzstāda vērtību: "Use email verification"="Yes".
  1. Aiziet uz sākumlapu http://localhost/xwiki/bin/view/Main/WebHome un labajā navigācijas joslā klikšķina uz linku Admin Center. Izvēlas linku Users un reģistrē dažus jaunus (ne admin) lietotājus.
  2. Ja vēlas, uzliek Multi language un valodas.

Vecāka — bērna attiecību iestatīšana

Ja izmanto XWiki vecāka — bērna lauku, izmaina faila /etc/xwiki/xwiki.properties (vai .../xwiki/xwiki.properties) lauka vērtību

core.hierarchyMode=parentchild

Datu bāzes nosaukuma maiņa

 1. Failā .../WEB-INF/hibernate.cfg.xml nomaina rindu:

  ...
  <property name="connection.url">jdbc:mysql://localhost/otherxwiki</property>
  ...
 2. Failā .../WEB-INF/xwiki.cfg izmaina rindu:

  ...
  xwiki.db=otherxwiki
 3. Pārliecinās, ka .../WEB-INF/lib mapē ir attiecīgās datu bāzes draiveris

Pielikumu saglabāšana failu sistēmā

 1. Pārstata pielikumu glabāšanu nevis datu bāzē, bet failu sistēmā.
 2. Esošos pielikumus pārvieto uz failu sistēmu ar skriptu no http://extensions.xwiki.org/xwiki/bin/view/Extension/Filesystem+Attachment+Porter
 3. Izmaina Tomcat iestatījumus, lai tas ļautu sekot saitēm. Failā /etc/tomcat5.5/context.xml nomaina rindu, pievienojot papildu atribūtu:

  <Context allowLinking="true">

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2013-11-09 15:21
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2017-09-08 16:10
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License