Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Gnucash finanšu lietotne

Must prepare further:  Gnucash kontu plāna izveide

Gnucash ir bezmaksas atvērtā koda divkāršā ieraksta grāmatvedības programma. Tā darbojas gan Windows, gan Linux vidē.
Ja nepieciešams vienkāršā ieraksta grāmatvedība, skatīt Grisbi!

Standarta versijas uzstādīšana

 1. Izpilda komandu:

  sudo apt-get install gnucash

Jaunākā versijas uzstādīšana no PPA krātuves

 1. Pievieno Gnucash programmas PPA krātuvi, ievadot komandu:

  sudo add-apt-repository ppa:gnucash/ppa
 2. Atjauno pieejamo programmatūras pakotņu saturu:

  sudo apt-get update
 3. Uzstāda Gnucash:

  sudo apt-get install gnucash

Lietošana

 1. Aktivizē izvēlnē Gnucash finanšu pārvaldība
 2. Skatīt arī lekciju materiālu Gnucash grāmatvedības programmas lietošana

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2009-04-15 18:25
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2014-09-23 10:56
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License