Lego robotika

lego.jpeg

Next
Kāpēc Lego?

LegoLogo.png

LEGO MINDSTORMS EV3 roboti

Robota kustības programmēšana

Robota sensoru programmēšana

Ciklu un zarošanās programmēšana

Datu savienojumi un programbloki

EV3 tehnoloģijas savienošana

Papildu resursi

Robotikas zināšanu pārbaudes tests

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu projekta “Ogres novada sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu sociālās integrācijas pasākumi” (Līgums Nr.2013.EEZ/PP/1/MIC/072/025) ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija. Projektu līdzfinansē Ogres novada pašvaldība.

Par materiāla saturu atbild biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs".

Next
Kāpēc Lego?

SIF.pngeeagrants.pngOgresNovads.png

Tags Programmēšana Apmācība Lego
Created by Ieva Vītoliņa on 2021-04-13 11:13
Last modified by Ieva Vītoliņa on 2021-04-13 14:31
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International