Pārbaudi zināšanas!

LegoLogo.png

Saturs

Robota uzdevums Nr1:

 
Robots brauc uz priekšu 3 sekundes. Darbinot vienu motoru griežas uz vietas, apstājas. Robots pagriežas pa 90 grādiem. Turpina kustību atmuguriski.

Vai robots izpildīs uzdevumu ar šādu programmu?
kustuzd1.png
Apskatiet, ko robots dara ar šādu programmu.

Ko vajadzēja savādāk programmā?
Kļūda ir 2. blokā. Robots nepagriezās, jo izvēlēts D motors nevis B vai C motors. Lai robots pagrieztos pa 90 grādiem jāizmanto Move steering vai Move tank bloks.

Robota uzdevums Nr2:

Robotam jānospēlē nots ‘do’, tad jāiet taisni uz priekšu, tad jāgriežas pa labi un jāiet uz priekšu divreiz garāks ceļš kā pirmais,  jāpagaida 2 sekundes, tad jāiet atpakaļgaitā, jāapstājas, displejā jāuzzīmē aplis un vēlreiz jānospēlē nots ‘do’.

Vai robots izpildīs uzdevumu ar šādu programmu?
kustuzd2.png
Apskatiet, ko robots dara ar šādu programmu.

Robots neattēlos uz ekrāna apli!
Ekrāna bloks uz robota ekrāna parāda tekstu vai attēlu. Klikšķinot ekrāna bloka kreisajā augšējā stūrī, iegūst priekšskatu plānotajam zīmējumam.
kust2uzdekr.png 

x  un y koordinātes ekrānā:
kust2uzdekrkord.png 

Ja nepieciešams saskatīt uzrakstīto vai zīmējumu ekrānā, ieteicams, ievietot aiz ekrāna bloka, piemēram, gaidīšanas bloku:
kust2uzdekrgaidblok.png 

SIF.pngeeagrants.pngOgresNovads.png


Created by Ieva Vītoliņa on 2014-11-21 15:49
Last modified by Ieva Vītoliņa on 2014-11-21 16:45
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International