Lego Bluetooth savienojums

Prev
Lego USB
Next
Lego un WIFI

LegoLogo.png

Saturs

Mācību mērķi:

Apgūstot šo nodaļu, jūs iegūsiet prasmes, kā savienot EV3 bloku ar datoru, izmantojot Bluetooth. 

Kā savienot:

Bluetooth savienojuma izveide ar datoru.
 

  • Lai starp bloku EV3 Brick un datoru, kurā darbojas programmatūra EV3 software, varētu izveidot Bluetooth savienojumu, blokā EV3 Brick ir jāiespējo Bluetooth.
  • Kad blokā EV3 Brick esi iespējojis Bluetooth, tagad to var savienot ar datoru un EV3 Software.

bluetooth.png 

Prev
Lego USB
Next
Lego un WIFI

SIF.pngeeagrants.pngOgresNovads.png


Created by Valdis Vītoliņš on 2015-07-23 17:17
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2015-10-20 17:30
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International