Mācību programmas

Prev
Padomi LEGO robotikas pulciņa izveidē
Next
Mācību metodika

LegoLogo.png

Saturs

Šeit ir apkopotas ar LEGO robotiku saistītas mācību programmas bērniem un jauniešiem, ņemot vērā, ka mācībās piedalās bērni un jaunieši no sociālās atstumtības riskam pakļautām mērķgrupām.

Mācību programma semināram

Mācību programma ir izstrādāta izglītojošam semināram. Semināra mērķis ir ieinteresēt bērnus un jauniešus par LEGO robotiku, kā arī jau semināra laikā pilnveidot bērnu digitālās un sociālās prasmes. Semināra norises ilgums ir 3 stundas.
Mācību programma semināram (lejuplādējams fails)

Mācību programma LEGO robotikas FLL sacensībām

Mācību programma ietver gatavošanos LEGO FLL sacensībām. Mācību programmas paredz ne tikai robotikas prasmju, bet arī sociālo prasmju pilnveidi, tās apjoms ir 60 stundas, papildus tām paredzētas izglītojošas mācību ekskursijas. Mācību programma nodarbībām (lejuplādējams fails)

Mācību programma LEGO robotikas nometnei

Mācību programma ir paredzēta LEGO robotikas dienas nometnei. Nometne ilgst 3 dienas, katru dienu 5 stundas. Nometnes mērķis ir pilnveido bērnu sociālās un digitālās prasmes, izmantojot LEGO robotikas elementus. Mācību programma nometnei (lejuplādējams fails). Mācību programmu nometnei paraugi: 1 un 2 (lejuplādējams faili).

Prev
Padomi LEGO robotikas pulciņa izveidē
Next
Mācību metodika

SIF.pngeeagrants.pngOgresNovads.png


Created by Valdis Vītoliņš on 2014-10-05 17:24
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2015-10-20 17:04
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International