Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Openbravo uzstādīšana no pirmkoda

Openbravo ir atvērtā koda bezmaksas uzņēmuma resursu pārvaldības sistēma. Tā ir daudzlietotāju sistēma (serveris), kuru lieto, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammu.

Ja vēlaties tikai pārbaudīt Openbravo darbībā, ērtāk ir izmantot Openbravo virtuālo mašīnu. Šeit ir aprakstīts, kā Openbravo uzstādīt uz Ubuntu Linux servera no pirmkoda.

 1. Piesakās kā root lietotājs!

  sudo su

Standarta tomcat iestatījumu maiņa

 1. Ja tiek izmantots standarta tomcat failā /etc/init.d/tomcat5.5, iestatījumus nomaina uz sekojošiem:

  ...
  TOMCAT5_SECURITY=no
  ...
  JAVA_OPTS="-Djava.awt.headless=true -Xms384M -Xmx512M -XX:MaxPermSize=256M"
  ...
 2. Ja izmanto Tomcat no ražotāja arhīva, pārliecinās, ka Failā /usr/local/bin/tomcat/bin/catalina.sh ir sekojoša rinda:

  JAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Xms256m -Xmx512m -XX:MaxPermSize=256m"
 3. Rediģē failu /usr/share/tomcat5.5/conf/server.xml vai /usr/local/bin/tomcat/conf/server.xml, papildinot visu konektoru konfigurācijas parametrus ar URIEncoding="UTF-8":

  ...
  <Connector port="8180" maxHttpHeaderSize="8192"
                 URIEncoding="UTF-8" />
  ...
  <Connector port="8009"
  ...
                 URIEncoding="UTF-8" />
  ...

Papildu rīki

 1. Uzstāda Apache Ant pakotnes:

  sudo apt-get install libsvn-java ant ant-optional
 2. Uzstāda postgres papildinājumi rīkus:

  sudo apt-get install postgresql-contrib
 3. Uzstāda Mercurial:

  sudo apt-get install mercurial meld

Papildu vides mainīgie

 1. Failā /etc/environment pievieno ierakstus papildu vides mainīgajiem:

  ANT_HOME="/usr/share/ant"
  ANT_OPTS="-Xms512m -Xmx1024m -XX:MaxPermSize=512m"
  CATALINA_HOME="/usr/local/bin/tomcat"
  CATALINA_BASE="/usr/local/bin/tomcat"
  #warning("Ja izmanto standarta tomcat, vides mainīgie ir attiecīgi:
  CATALINA_HOME='/usr/share/tomcat5.5'
  CATALINA_BASE='/var/lib/tomcat5.5'")
 2. Iespējo vides mainīgo tekošajai sesijai:

  source /etc/environment

Openbravo uzstādīšana

Pirmkoda izlādēšana ar HG (ieteicams)

 1. Aiziet uz /workspace direktoriju; pārliecinās, ka tajā nav openbravo-hg apakšdirektorijas (ja ir iepriekšējais projekts, tā direktoriju pārsauc). Ja openbravo-hg projekts ir nokonfigurēts Jūsu Eclipse instancē, Eclipse jābūt aizvērtai.
 2. Savāc Openbravo ar noteiktu iezīmi (tagu), izpilda komandu:

  hg clone -r 2.50MP17 https://code.openbravo.com/erp/devel/main openbravo-hg

Pirmkoda izlādēšana ar SVN (nav ieteicams)

 1. Izpilda komandu:

  svn co https://dev.openbravo.com/svn/openbravo/trunk/ openbravo

Koda būvēšana

 1. Pāriet uz koda mapi:

  cd openbravo-hg
 2. Palaiž sākotnējo konfigurāciju:

  ant setup
 3. Izveido direktoriju pielikumiem, ja tas nav izdarīts jau agrāk:

  sudo mkdir -p /opt/openbravo/attachments
  sudo chmod 777  /opt/openbravo/attachments
 4. Palaiž konfigurācijas vedni:

  cd config
  ./setup-properties-linux.bin
  (vai arī setup-properties-linux-x64.bin 64-bitu sistēmai
 5. izpilda vedņa norādijumus, iestatot Latvijas datumu, lauk u.tml., konfigur;ācijai norāda citas vērtības sekojošās vietās:

  Attachments directory [[/opt/openbravo/attachments]]:/opt/openbravo/attachments
  Context URL [[http://localhost:8080/openbravo]]:http://localhost:8180/openbravo
  Admin Role Password [[syspass]]:Student007
  Tomcat Manager URL [[http://localhost:8080/manager]]:http://localhost:8180/manager
 6. Ja izmanto standarta Tomcat, tad kā root lietotājs, bet ja Tomcat ir palaists ar vienkārša lietotāja identifikatoru, tad ar to nokompilē kodu un uzstāda  to:

  ant install.source
 7. Defragmentē datu bāzi:

  su - postgres
  vacuumdb -f -z -h ""localhost"" -d ""openbravo"" -U ""postgres""
  exit
 8. Padara visiem lasāmu rakstāmu pielikumu mapi:

  chmod 777 /opt/AppsOpenbravo/attachments
 9. Palaiž konfigurācijas diagnostiku:

  ant diagnostic

  vienīgajai kļūdai jābūt saistībā ar Postgres rīkiem:

  BUILD FAILED
  ...
  /home/openbravo/OpenbravoERP-2.50MP3/src-diagnostics/build.xml:125: PostgreSQL contrib package seems not to be installed
  ...
 10. Failā </etc/apache2/apache2.conf> pievieno rindas:

  JkMount /openbravo ajp13_worker
  JkMount /openbravo/** ajp13_worker
 11. Pārstartē Tomcat un Apache:

  /etc/init.d/tomcat5.5 stop
  /etc/init.d/apache2 restart
  /etc/init.d/tomcat5.5 start

Daļēja uzstādīšana

 1. Ja vēlas tikai nokompilēt pirmkodu un uzstādīt to lietojumu serverī, izpilda komandu:

  ant compile.development

Vienkāršāka uzstādīšana

Jaunākajās Ubuntu Server versijās Openbravo var uzstādīt no papildu krātuves, kā tas aprakstīts http://wiki.openbravo.com/wiki/ERP/2.50/Ubuntu_Installation#Ubuntu_Installation

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2009-02-10 11:17
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License