Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Pielāgota Eclipse

Must prepare before:  JDK programmēšanas vide

Saturs

Uzstādīšana ar pakotņu pārvaldnieku no PPA arhīva

Skatīt šeit

Uzstādīšana ar pakotni no Eclipse vietnes

 1. Atver http://www.eclipse.org/downloads/
 2. Ja vēlas vecāku Eclipse versiju, atver http://wiki.eclipse.org/Older_Versions_Of_Eclipse
 3. Izvēlas vajadzīgo būvējumu, piemēram, Eclipse IDE for Java EE Developers
 4. Izvēlas kādu tuvu spoguli, piemēram, Zviedrijas vai Vācijas serveri
 5. Atarhivē Eclipse instalācijas arhīvu, piemēram, ar sekojošu komandu:

  tar xzf eclipse*.tar.gz

Sākotnējā iestatīšana

 1. Izvēlas /home/student/workspace par darba direktoriju un atzīmē Use this as the default and do not ask again.
 2. Ja Jūsu dators atrodas aiz ugunsmūra, atver Eclipse izvēlnē Window- Preferences. Sadaļā General- Network Connections ieraksta starpniekservera IP adresi un portu.

Darba virsmas ikonas izveide

 1. Lai, piemēram, Lubuntu izveidotu palaidēju no darba virsmas, ievada komandu:

  lxshortcut -o ~/Darbvirsma/EclipseMars.desktop

  kur Darbavirsma ir lietotāja darba virsmas mape (ja izvēlēta saskarne angļu valodā, mape ir Desktop

 2. Norāda Eclipse palaižamā faila atrašanās vietu un, ja vēlas, arī ikonu.

Kļūdu novēršana

Saites


  
Tags Linux Programmēšana
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 08:19
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2021-04-13 14:29
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License