Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Openbravo servera virtuālā mašīna

Must prepare before:  VmWare Player  or  VmWare Player Windows

Must prepare further:  Openbravo ar latviešu valodu

Vienkāršākais veids, kā uzstādīt Openbravo ERP sistēmas demonstrācijas vidi pie sevis, ir  izmantot VmWare virtualizācijas vidi.

Uzstādīšana

 1. No http://www.openbravo.com/downloads/files/ lejuplādē mašīnas attēla jaunāko versiju.
 2. Atarhivē lejuplādēto failu ar 7-Zip vai citu arhivatoru.
 3. Palaiž OpenbravoERP-2.50-x86.vmx failu.

Tīkla iestatījumi

 1. Ja tīklā darbojas dinamiskā adreses piešķiršana, virtuālais serveris iegūs IP adresi automātiski. IP adrese tiek parādīta programmas logā:
  att01.png
 2. Ja vēlas mainīt servera konfigurāciju:
  1. Virtuālās instances uzaicinājuma logā localhost login: ievada lietotāja vārdu (noklusētajā konfigurācijā: openbravo un Enter) un uz uzaicinājumu password: paroli (noklusētajā konfigurācijā: openbravo un Enter). Tomēr šajā logā ir neērti strādāt (no loga jāiet ārā ar Alt-Esc, nestrādā kopēšana un ievietošana).
  2. Labāk ir atvērt putty (Windows datoram) un ievadīt virtuālās mašīnas logā norādīto adresi, vai arī (Linux datoram) atvērt jaunu termināļa logu un ievadīt komandu ssh ip_adrese (piemēram, ssh 192.168.51.138). Un darboties ar virtuālo serveri šādā veidā.
 3. Ja nepieciešams norādīt statisku IP adresi, piesakās kā root lietotājs un izmaina /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 failu, pievienojot rindas, piemēram, sekojoši:

  #BOOTPROTO=dhcp
  BOOTPROTO=none
  BROADCAST=92.240.68.255
  NETWORK=92.240.68.0
  NETMASK=255.255.255.0
  IPADDR=92.240.68.214
  GATEWAY=92.240.68.254
  USERCTL=no
 4. Pēc servera pārstartēšanas atver failu /etc/resolv.conf un pievieno DNS serveru rindas, piemēram:

  nameserver 92.240.64.1
  nameserver 91.198.156.8

Laika zonas maiņa

 1. Lai žurnālu failos rādītos Latvijas laika zonas laiks, nomaina laika zonu, ievadot komandu:

  ln -sf /usr/share/zoneinfo/EET /etc/localtime

Drošības iestatījumi

Lai atļautu SSH pieteikšanos ar vārdu un paroli

 1. piesakās lokālajā konsolē
 2. kļūst par root lietotāju:

  su - root
 3. izmaina /etc/ssh/sshd_config failu:

  ...
  # To disable tunneled clear text passwords, change to no here!
  PasswordAuthentication yes
  ...

Paroles maiņa

 1. Nomaina openbravo lietotāja paroli:

  passwd
  ievada tekošo paroli openbravo un 2 reizes jauno
 2. Nomaina Tomcat pārvaldnieka paroli failā /etc/tomcat/tomcat-users.xml

Kļūdu novēršana

Ja tīmekļa pārlūkprogrammā parādās ziņojums: Service Temporarily Unavailable:

 1. Pārbauda žurnāla failu:

  tail -n 1000 /var/log/tomcat/openbravo.log
 2. Ja parādās:

  ...
  11:04:44 [[ajp-8009-3]] ERROR org.openbravo.base.exception.OBException - Exception thrown Java heap space
  java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
  at java.util.Arrays.copyOf(Arrays.java:2882)
  ...
  tad palielina Tomcat virtuālās atmiņas apjomu
 3. atver failu /etc/profile.d/tomcat.sh un nomaina rindas:

  # export CATALINA_OPTS="-server -Xms128M -Xmx384M -XX:MaxPermSize=128M -Djava.library.path=/usr/lib"
  export CATALINA_OPTS="-server -Xms256M -Xmx512M -XX:MaxPermSize=256M -Djava.library.path=/usr/lib"

 Ja nepietiek ar to, un liek -Xmx1024M tad ir jāpalielina līdz 1GB arī VmWare virtuālās mašīnas apjoms.

Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2009-06-03 13:46
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License