Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Openbravo ielāpu uzlikšana

Must prepare further:  Openbravo ar latviešu valodu

Šeit ir aprakstīts, ko nepieciešams mainīt Openbravo izpildes vidē, lai tā būtu piemērota darbināšanai ar latviešu valodu

Ielāpu projekta lejuplāde

 1. Izpilda komandu:

  svn co https://openbravo-patches.googlecode.com/svn/trunk/ openbravo-patches

Ielāpu uzlikšana izpildes videi

 1. Pāriet uz ielāpu projekta sākuma mapi:

  cd openbravo-patches
 2. Uzliek ielāpus, izpildot komandu:

  ant patch-runtime
 3. Sagatavo importējamos failus latvikošanai:

  ant prepare-localization

  
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-05-15 15:29
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License