If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

PostgreSQL datubāzes kopēšana

Must prepare before:  PostgreSQL datu bāze

Rezerves kopēšana failu līmenī datu bāzes failiem ir nedroša, jo faila kopēšanas brīdi datu bāze var tikt mainīta, un kopētais fails var saturēt nesaskaņotus datus. Tāpēc datu bāzu kopijas jāveido ar datu bāzes līdzekļiem.
Ar šo skriptu tiek veikta regulāra pilna datu bāzu kopēšana izmantojot pg_dump komandu. pg_dump izveido failu, kas apraksta datu bāzi, kuru izpildot tiek izveidoti visi datu bāzes objekti un tabulas tiek uzpildītas ar vajadzīgajiem datiem.

Binārs vai vienkāršs teksta fails

pg_restore var veidot gan tīra teksta SQL pieprasījumu failu, gan bināru failu, kurā ievietojamie dati ir iekļauti kā bināri apgabali. Binārā faila kopiju var izveidot un atjaunot ātrāk, bet to var izdarīt tikai vienas postgres versijas ietvaros un vienas datu bāzes ietvaros, jo binārajā kopijā nav iekļauti visi metadati).

Tīra (teksta) SQL vaicājumu faila izveide un atjaunošana notiek lēnāk, bet to var izmantot dažādās postgres datu bāzu versijās un pārvietot datus, veidojot bāzi no nulles.

Teksta rezerves kopija

Izveide
Datu bāzes kopiju izveido, ar kā postgres lietotājs izpildot komandu:

su - postgres
pg_dump -F p -b -v -f openbravo.sql openbravo
exit

Atjaunošana
postgres lietotājs ielādē rezerves kopijas datus datu bāzē:

su - postgres
psql -q openbravo < openbravo.sql
exit

Bināra rezerves kopija

Izveide
Datu bāzes kopiju izveido, ar kā postgres lietotājs izpildot komandu:

su - postgres
pg_dump -F c -b -v -f openbravo.dmp openbravo
exit

Atjaunošana
Kā postgres lietotājs ielādē rezerves kopijas datus datu bāzē:

su - postgres
pg_restore -d openbravo -l openbravo.dmp
exit

Automātiska rezerves kopijas veidošana

 1. Mapē /home/bin izveido failu postgres_backup.
 2. Failā ieraksta sekojošu saturu:

  #!/bin/bash
  user="postgres"
  backup_dir="/home/backup"
  date=`date -I`
  prefix="pgsql"

  # List of databases, delimited by spaces
  DBS="openbravo"

  if [[ ! -d $backup_dir ]]; then
    mkdir $backup_dir
    chown root:postgres $backup_dir
    chmod 770 $backup_dir
  fi

  cd $backup_dir
  find $backup_dir/ -name "$prefix.**.tgz" -mtime +7 | xargs rm -f

  printf "**** PostgreSQL backup   ****\t\tstarted\t\t`date`\n">>log
  for cdb in $DBS
  do
    printf "  - PostgreSQL backup for $cdb  -\t\t\t`date`\n">>log
    su - $user -c "pg_dump -F p -b -f "$backup_dir/$prefix.$cdb.$date.sql" $cdb 2>>$backup_dir/err_log"
  done
  tar -zcvf $prefix.`date -I`.tgz $prefix.**.sql
  rm $prefix.**.sql

  printf "**** PostgreSQL backup   ****\t\t finished\t`date`\n">>log
 3. Padara failu izpildāmu, un, tā kā failā ir norādīta root parole, nodrošināmies, ka citi šī faila saturu nevar redzēt:

  chown root:root postgres_backup
  chmod 770 postgres_backup
 4. Nomaina rezerves kopiju mapes tiesības, lai postgres lietotājam varētu tajā rakstīt:

  chown root:postgres /home/backup
  chmod 770 /home/backup
 5. Pēc noklusēšanas Postgres datubāzes faili atrodas /var/lib/postgresql/8.3/main/base mapē kur katrai bāzei ir sava apakšmape.
  Ja datu bāzu apjoms kļūst liels, šo apakšmapes kopēšanu failu līmenī var izslēgt norādot papildus parametru -P /var/lib/postgresql/8.3/main/base ... u.t.t. dar komandai dar_home_full un dar_home_diff skriptos.
 6. Ieplāno Postgres datu bāzu kopēšanu. "Tīrā" komandrindas logā kā root ievada komandu:

  crontab -e
 7. Esošās rindas papildina ar parauga pēdējo rindu (veidot kopiju katru dienu pēc plkst. 24:00):

  # m h  dom mon dow   command
  0 1 * * *   /home/bin/postgres_backup
 8. Saglabā plānotāja uzdevumus ar komandām Ctrl+o Enter un +Ctrl+x
 9. Pārliecinās, ka plānotājs uzdevumi ir ierakstīti ar komandu:

  crontab -l
  Rezerves kopēšanas skriptu statuss tiek rakstīts tajos pašos žurnāla failos, kur failu sistēmas kopēšanai: /home/backup/log un /home/backup/err_log.

Saites

Must prepare before:  PostgreSQL datu bāze

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2009-09-29 19:05
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2017-06-05 12:22
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License