If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

LVM disku sadaļas izveidošana

Šajā lapā ir aprakstīts, kā izveidot dinamiski maināmu LVM disku sadaļu.
Diska iekārtā, kurā tiek veidota sadaļa, visi dati tiek pazaudēti! Drošības labad (ja gadās kļūdīties) vēlams izveidot rezerves kopijas arī visiem citiem datiem!
 1. Uzstāda nepieciešamos rīkus:

  apt-get install lvm2
 2. Ielādē nepieciešamos moduļus:

  modprobe dm-mod
 3. Nosaka esošās LVM sējumu grupas:

  vgscan
 4. Aktivizē visas sējumu grupas:

  vgchange -ay
 5. Apskata visus fiziskos diskus:

  fdisk -l

  pievērš uzmanību diskam bez sadaļas:

  ...
  Disk /dev/xvda3 doesn't contain a valid partition table
  ...
 6. Izveido fizisko sējumu diskiekārtā (šajā gad. /dev/xvda3):

  pvcreate /dev/xvda3
 7. Izveido sējumu grupu ar nosaukumu vg:

  vgcreate vg /dev/xvda3
 8. Apskata diska izmēru:

  lsblk
 9. Izveido loģisko sējumu ar nosaukumu home (šajā gad. pa visu 100GB disku):

  lvcreate -L100000M -nhome vg
  1024 un 1000 jaukšanas dēļ, norādot 100G sadaļu, to nevar izveidot, jo nepietiek diska vietas
 10. Izveido sējumā failsistēmu (šajā gad. EXT4 ar žurnālu):

  mkfs.ext4 -L home /dev/mapper/vg-home
 11. Uzmontē izveidoto failsistēmu (šajā gad. /home):

  mount /dev/mapper/vg-home /home/
 12. Pievieno montēšanas ierakstu failā /etc/fstab:

  /dev/mapper/vg-home /home ext4 noatime,nodiratime,errors=remount-ro 0 1

Papildu informācija

 1. Sējumu grupas (volume group) apskata, ievadot komandu:

  vgdisplay
 2. Sējumus (logical volume) apskata, ievadot komandu:

  lvdisplay
 3. Diskus (physical volume) apskata, ievadot komandu:

  pvdisplay
 4. Visus līmeņus uzreiz apskata, ievadot komandu:

  vgdisplay -v

Diska pievienošana sējumam

 1. Īsumā:

  lsblk
  vgdisplay
  lvdisplay
  vgextend vg /dev/xvdf
  vgdisplay
  lvextend /dev/vg/home /dev/xvdf
  lvdisplay
  resize2fs /dev/vg/home
  df -h
 2. Vairāk informācijas: https://www.rootusers.com/how-to-increase-the-size-of-a-linux-lvm-by-adding-a-new-disk/

Saites

https://help.ubuntu.com/community/SettingUpLVM-WithoutACleanInstall

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2011-01-24 20:06
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2019-08-03 18:14
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License