If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

QUIT WINDOWS, IT SEVERELY HARMS HEALTH OF YOUR COMPUTER!

COMPUTERS RUNNING WINDOWS DIE YOUNG!

Tomcat uz Windows

Tomcat ir Javas Web aplikāciju konteiners. To lieto kā vienu no moduļiem arī lielākos aplikāciju serveros (piemēram, JBoss), tas ir izstrādātājam ērts un atbilst jaunākajām servletu/JSP specifikācijām.
 1. Atarhivē apache-tomcat-6.0.14.zip zem c:/tools. Izveidojas mape, piemēram, c:/tools/apache-tomcat-6.0.14.
 2. Rediģēt failu c:/tools/apache-tomcat-6.0.14/conf/tomcat-users.xml, pārliecināties, ka tur definēta loma "manager" un šī loma ir lietotājam "tomcat" ar paroli "tomcat". Šis konfigurācijas fails var izskatīties piemēram, šādi:

  <?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
  <tomcat-users>
    <role rolename="manager"/>
    <role rolename="tomcat"/>
    <role rolename="admin"/>
    <role rolename="role1"/>
    <user username="tomcat" password="tomcat" roles="tomcat,admin,manager"/>
    <user username="both" password="tomcat" roles="tomcat,role1"/>
    <user username="role1" password="tomcat" roles="role1"/>
  </tomcat-users>
 3. Ja nepieciešams, izmaina noklusēto portu (8005, 8080, 8009) vērtības failā c:/tools/apache-tomcat-6.0.14/conf/server.xml.
 4. Izveido uz darbvirsmas (desktop) īsinājumikonas uz c:/tools/apache-tomcat-6.0.14/bin/startup.bat un c:/tools/apache-tomcat-6.0.14/bin/shutdown.bat. Tās lieto, lai piestartētu un apturētu Tomcat serveri. Kamēr Tomcat darbojas, tā konsoles logs ir atvērts kā papildu DOS konsole. Nav ieteicams ar operētājsistēmas līdzekļiem nogalināt šo Tomcat procesu, jo serveris var palikt nekonsistentā stāvoklī; labāk lietot "shutdown.bat" vai vismaz pagaidīt kamēr konsoles logs pēc krustiņa nospiešanas aizveras.
 5. Piestartē Tomcat serveri un pārbauda tā darbību, ejot uz linku http://localhost:8080. Izvēlas saiti "Manage" un pieslēdzas kā "tomcat" ar paroli "tomcat".
 6. Ziņas par to, kā uz Tomcat uzstādīt/ieviest (deploy) jaunas tīmekļa aplikācijas, izmantojot custom.recipes.AntInstallation.

Saites


  
Tags: Windows
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-10 09:11
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2018-09-13 19:06
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License