If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

JDK programmēšanas vide

JDK ir Java izpildes un programmēšanas vide, ko realizē dažādi programmatūras ražotāji. Izplatītākie varianti no tiem ir OpenJDK un OracleJDK. Ja nepieciešama tikai Java izpildes vide, skatiet JRE izpildes vide.
Ja uzstāda kādu pakotni, kurai nepieciešama Java izstrādes vide (piemēram, Eclipse vai Tomcat), tad pēc noklusēšanas tiek uzstādīta 8. versija. Uzstādot JDK manuāli, var izvēlēties 8. vai 9. versiju

Saturs

OpenJDK (atvērtā koda) uzstādīšana

Standarta vide ir Open JDK:

sudo apt-get install openjdk-8-jdk
 • Serverim var uzstādīt mazāku pakotni openjdk-8-jdk-headless, kas neatbalsta grafiskās lietotnes.
 • Parasti ar to arī pietiek, tomēr vecākām Java lietotnēm var būt nepieciešams norādīt arī vides mainīgos.

OracleJDK (slēgtā koda) vides uzstādīšana

Šo JDK versiju vēlams izmantot tikai tad, ja ir īpaša nepieciešamība.
 1. Dodas uz http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html, izvēlas operētājsistēmu un arhitektūru (piemēram, Linux, 64 biti, — >jdk-8u121-linux-x64.tar.gz).
 2. Mapē /home/student/downloads, kur nonācis lejupielādētais fails, izpilda šādas komandas:

  chmod u+x jdk**.bin
  ./jdk-8u121-linux-x64.bin
  mv jdk-8u121-linux-x64/ /usr/lib/jvm/
 3. Šobrīd uz mašīnas ir instalētas vairākas Java implementācijas, nomaina simboliskās saites uz nepieciešamo:

  sudo update-alternatives --config java
  izvēlas ciparu, kas atbilst vajadzīgajai instalācijai.

Citas versijas OpenJDK 8 uzstādīšana

Skatīt PPA OpenJDK

Vides mainīgie

Jaunākām Ubuntu versijām, vides mainīgos norādīt vairs nav obligāti
 1. Atver failu /etc/environment rediģēšanas režīmā:

  sudo gedit /etc/environment
 2. beigās pievieno vēl vienu rindu, piemēram,:

  JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre"
 3. Pārstartē sesiju:
  1. Aizver un atver termināli, vai
  2. pārstartē xlogus:

   sudo /etc/init.d/gdm restart
 4. Ar komandu:

  env

  pārliecinās, ka ir uzstādīts nepieciešamais JAVA_HOME vides mainīgais

 5. Neatkarīgi no Java uzlikšanas metodes, simboliskajai saitei /usr/bin/java un vides mainīgajam JAVA_HOME jānorāda uz vienu un to pašu Java instanci. Par to var pārliecināties ar šādām komandām:

  which java
  echo $JAVA_HOME
  java -version
  $JAVA_HOME/bin/java -version
  javac -version
  $JAVA_HOME/bin/javac -version

  Pēdējām 4 komandām būtu jāizvada līdzīgs versijas numurs. Lai pārliecinātos, ka atsaucas Javas virtuālā mašīna no JDK nevis JRE, šajā veidā pārbaudīta arī kompilatoru "javac" (nevis tikai interpretatoru "java")

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 13:58
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2020-03-15 18:19
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License