Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Subclipse spraudnis

Subclipse ir Eclipse SVN spraudnis, ko nodrošina Subversion izstrādātāji. Tas izmanto SVN bibliotēku (bināru *.so failu, kas darbojas operētājsistēmā) un dažādus spraudņus, kas to sajūdz ar Java: JNI, JNA vai JavaHL.

Uzstādīšana

 1. Uzstāda SVN klienta bibliotēku un tās Java konektoru:

  sudo apt-get install libsvn-java
 2. Eclipse izvēlnē atver Help– Install New Software.... Teksta laukā Work with ieraksta URL vērtību http://subclipse.tigris.org/update_1.10.x. Spiež pogu Add.
 3. Zem vietnes http://subclipse.tigris.org/update_1.10.x/ izvēlas:
  1. Subclipse (required),
  2. Subversion Client Adapter (Required)
  3. Subversion JavaHL Native Library Adapter,
  4. un spiež Install.
 4. Piekrīt licences nosacījumiem un instalē. Pārstartē Eclipse.

Lietošana

 1. Pēc Eclipse pārstartēšanas noņem atsauksmju sūtīšanu par Subversion lietošanu un apstiprina paroles saglabāšanu atslēgu saišķī.
 2. Aktivizē izvēlni Window– Open perspective– Other... un izvēlas SVN Repository Exploring.
 3. Pievieno programmu krātuvi, piemēram: http://bcserver/svn/bootcamp
 4. Ar labo peles klikšķi uz projekta aktivizē izvēlni Team — Share Project — SVN — Use Existing Repository Location — u.t.t.

Kļūdu novēršana

Nestrādā standarta instalators

 1. No Documents & files Lejuplādē spraudņa  *.zip (piemēram, site-1.6.18.zip) failu
 2. Manuāli pārkopē *.jar failus no arhīva plugins uz .../plugins un arhīva features uz .../features, kur ... ir:
  1. standarta Eclipse gadījumā ir /usr/lib/eclipse/ (tad jākopē kā root lietotājam),
  2. Eclipse no ražotāja arhīva attiecīgajā lietotāja izvēlētajā vietā (piemēram, /home/student/.eclipse/org.eclipse.platform.../).

Failed to load JavaHL Library....

 1. Skatīt instrukcijas 1. punktu!
 2. Ja tas nelīdz, atrod libsvnjavahl bibliotēku:

  sudo find / -name libsvnjavahl-1.so
 3. Rediģē /etc/eclipse.ini (standarta Eclipse) vai eclipse.ini tur, kur uzstādītā Eclipse no ražotāja arhīva un pievieno tam rindiņu (uzreiz zem -vmargs):

  ...
  -vmargs
  -Djava.library.path=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/jni
  ...

  kur /usr/lib/x86_64-linux-gnu/jni ir iepriekš atrastā bibliotēkas vieta

Failed to load the JNI shared library...

Failā eclipse.ini pievieno rindas:

...
-vmargs
...
-Djava.library.path=/usr/lib/jni

Rāda cita veida kļūdas

 1. Help– Install New Software– already installed izvāc liekos spraudņus (piem., CollabNet....) kas nav atzīmēti kā obligāti nepieciešami.
 2. Skatīt arī Eclipse kļūdu novēršana

Alternatīva

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 19:04
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2015-02-07 22:57
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License