Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Subversive Eclipse spraudnis

Must prepare before:  Eclipse uz Linux

Subversive ir SVN spraudnis, ko nodrošina Eclipse izstrādātāji. Tas var izmantot dažādus spraudņus (JavaHL) SVN standarta bibliotēkai (kas darbojas operētājsistēmā), vai arī Java rakstītus SVN klientus (SVN Kit).
  1. Eclipse izvēlnē atver Help– Install New Software.... Teksta laukā Work with ieraksta URL vērtību http://download.eclipse.org/technology/subversive/1.1/update-site/. Spiež pogu Add.
  2. Zem vietnes http://download.eclipse.org/technology/subversive/1.1/update-site/ izvēlas Subversive SVN Team Provider un turpina vedņa norādījumus.
  3. Piekrīt licences nosacījumiem un instalē. Pārstartē Eclipse.
  4. Aktivizē izvēlni Window— Open Perspective, Other..., izvēlas SVN Repository Exploring, OK
  5. No piedāvātajiem adapteriem izvēlas SVN Kit 1.3.8 (jaunāko versiju) un izpilda pārējos vedņa norādījumus.

Alternatīva


  
Tags:
Created by Valdis Vītoliņš on 2013-08-06 09:06
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2015-02-07 21:29
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License