Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Eclipse uz Linux

Eclipse ir izstrādes (programmēšanas) vide un vienlaikus arī platforma, uz kuras tiek veidoti dažādi izstrādātājiem noderīgi papildinājumi (spraudņi).

Saturs

Uzstādīšana

 • Ja pietiek ar standarta Eclipse, to uzliek no krātuves, ievadot komandu:

  sudo apt-get install eclipse

Palaišana

 • Klikšķina uz starta pogas, izvēlas Programmēšana un  Eclipse

Kļūdu novēršana

Eclipse un projekta iestatījumu atjaunošana

parasts lietotājs izdzēš:

 1. Projekta iestatījumus:

  rm -fr ~/workspace/Bad_project/.settings
  Pēc tam ir nepieciešams atjaunot projekta iestatījumus.
 2. Eclipse darbavietas metadatus:

  rm -fr ~/workspace/.metadata
  Pēc tam ir nepieciešams pievienot projektu no jauna.
 3. Eclipse iestatījumu failus:

  rm -fr ~/.eclipse
  Pēc tam ir var būt nepieciešams no jauna uzstādīt Eclipse papildu spraudņus.

Eclipse programmas failu atjaunošana

 1. Nodzēš programmu pakotnes:

  sudo apt-get purge eclipse* libequinox-osgi-java
 2. Nodzēš programmu failus (gadījumā, ja pakotņu noņemšana ir izpildījusies ar kļūdām):

  sudo rm -fr /usr/lib/eclipse /usr/share/eclipse
 3. Drošības labad novāc kešā saglabātās pakotnes, savāc un uzliek atjaunojumus:

  sudo apt-get clean; sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade
 4. Uzstāda Eclipse no jauna (koda rindas nokopē un ievada abas kopā!):

  sudo apt-get install --reinstall eclipse eclipse-jdt eclipse-pde \
  eclipse-platform eclipse-platform-data eclipse-rcp libequinox-osgi-java

Ja apstājas papildinājumu/atjaunojumu pārvaldnieks

Eclipse papildinājumu pārvaldnieks labi nestrādā, ja sistēmai ir iestatīts starpniekserveris.

Lai to apietu, rīkojas sekojoši:

 1. Izvēlas Window– Preferences, tad General– Network Settings
 2. Active provider Native vietā iestata Manual
 3. Proxy entries iezīmē HTTP spiež Edit... un norāda starpniekserveri, piemēram, sekojoši:
  1. Host bcserver
  2. Port 3128
 4. Vai arī, (ja tas ir iespējams), norāda  Active provider Direct.
 5. Pārstartē Eclipse

Ja nestrādā pogas vai logu atjaunošana

 1. Pievieno vides mainīgā eksportu izsaukšanas faila /usr/bin/eclipse sākumā:

  export GDK_NATIVE_WINDOWS=1

Ja, lietojot Subclipse, rāda ...JNI... kļūdu

 1. Izpilda komandu:

  sudo apt-get install libsvn-java
 2. Failā /usr/bin/eclipse pievieno rindu:

  -Djava.library.path=/usr/lib/jni

Ja Eclipse uzkaras ar Memory overflow kļūdu

 1. Palielina pieejamo virtuālo atmiņu failā /usr/lib/eclipse/eclipse.ini (kas patiesībā ir simboliskā saite uz /etc/eclipse.ini failu) nomaina saturu uz:

  -vmargs
  -Xms256m
  -Xmx1024m

  kur Xms norāda sākotnēji piešķirto, bet Xmx — maksimāli pieejamo Java virtuālās mašīnas atmiņas apjomu.

Pēc faila palaišanas parāda  sekojošu kļūdu

/usr/lib/gio/modules/libgvfsdbus.so: wrong ELF class: ELFCLASS64
Failed to load module: /usr/lib/gio/modules/libgvfsdbus.so

Iespējams, ka 64-bitu operētājsistēmas versijā cenšaties palaist 32-bitu Eclipse versiju, vai arī otrādi.

Rāda neizlasāmas paskaidres

Atkarībā no operētājsistēmas krāsu shēmas, Eclipse paskaidres (tooltips) var būt, piemēram, ar melniem burtiem uz melna fona. Ja tā ir, tad:

 1. Lubuntu uzstāda sistēmas krāsu pārvaldības lietotni un palaiž to:

  sudo apt-get install gnome-color-chooser
  gnome-color-chooser 
 2. Atver izvēlni Specific un norāda background un foreground krāsas, spiež Apply un Close

Saite: http://askubuntu.com/questions/45001/how-to-fix-black-tooltips-in-eclipse

Alternatīvas


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 11:13
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2015-08-25 10:20
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License