If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Piwik tīmekļa apmeklējumu analīzes rīks

Piwik ir atvērtā pirmkoda tīmekļa apmeklējumu analīzes rīks. Atšķirībā no attālināti izmitināta risinājuma (piemēram, Google Analytics), tas darbojas uz lietotāja izvēlēta (parasti uz tā paša tīmekļa) servera.

Uztādīšana

 1. Uzstāda papildu PHP bibliotēkas:

  sudo apt-get install php-gd php-mysql php-cli
 2. Izveido datu bāzi.
  1. Piesakās MySQL serverim, piemēram, ar komandu:

   mysql -uroot -p

   un ievada root lietotāja paroli

  2. Izpilda sekojošas MySQL komandas:

   CREATE DATABASE piwik CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
   create user 'piwik'@'localhost' IDENTIFIED BY 'piwik';
   GRANT ALL PRIVILEGES ON piwik.* TO 'piwik'@'localhost';
   FLUSH PRIVILEGES;
 3. root lietotājs dodas uz tīmekļa servera mapi un uzstāda Piwik tīmekļa servera daļu, secīgi (pa vienai) izpildot komandas:

  sudo su
  cd /var/www/
  wget https://builds.piwik.org/piwik.zip
  unzip piwik.zip
  chown -R www-data:www-data /var/www/piwik
 4. Ja nepieciešams, /etc/apache2/sites-available pievieno Apache likumus:

  ...
  RewriteRule ^/piwik - [[L]]
  ...
 5. Ja nepieciešams /var/www/robots.txt failam pievieno rindu:

  ...
  Disallow: /piwik/
  ...
 6. Pārstartē Apache serveri:

  /etc/init.d/apache2 restart
 7. Ar tīmekļa pārlūkprogrammu atver adresi: http://datora_adrese_vai_nosaukums/piwik/
 8. Ja redz lapu bez stila un noformējuma, pārliecinās, ka ir atslēgts JavaScript/reklāmu filtrs.
 9. Izpilda vedņa norādījumus, un norāda:
  1. datubāze: piwik
  2. lietotājvārds: piwik
  3. parole: piwik
  4. Superlietotāja lietotājvārds: admin
  5. parole: Student007 (kā piemērs)

Iestatīšana

 1. Nokopē ģenerēto JavaSript kodu, kas jāpievieno tīmekļa lapu HTML kodā, piemēram:

  <!-- Piwik -->
  ...
  <!-- End Piwik Tracking Code -->
 2. Ja izmanto Apache mod_autoindex moduli failu skatīšanai, pievieno Piwik kodu README.html failā. (Failu var pārsaukt un/vai pārvietot attiecīgi izmainot /etc/apache2/mods-enabled/autoindex.conf failā.)
 3. Ja nepieciešams Piwik nodrošināt anonīmu pieeju, dodas uz Iestatījumi— Lietotāji un norāda:
   Lietotājs: anonymous Skatīt
 4. Ja Piwik atrodas aiz reversā starpnieka, skatīt How do I configure Matomo when the server is installed behind a proxy?

Atjaunošana

 1. Kļūst par root lietotāju:

  sudo su
  un ievada paroli
 2. Aiziet uz Apache servera www mapi (parasti: /var/www):

  cd /var/www
 3. Lejuplādē jaunāko piwik versiju:

  wget http://piwik.org/piwik.zip
 4. Pārsauc veco piwik mapi:

  mv piwik piwik.old
 5. Atarhivē jaunāko piwik versiju:

  unzip piwik.zip
 6. Nokopē iepriekšējo konfigurācijas failu:

  cp piwik.old/config/config.ini.php piwik/config/
 7. Palaiž datu bāzes atjaunošanu:

  php /var/www/piwik/index.php — "module=CoreUpdater"
 8. Nomaina visu failu īpašnieku:

  chown -R www-data:www-data piwik
 9. Pārstartē Apache serveri:

  /etc/init.d/apache2 restart
 10. Pārliecinās, ka piwik strādā, un izdzēš nevajadzīgos failus:

  rm -fr "How to install Piwik.html" piwik.old piwik.zip

Optimistiskā atjaunošana

 1. root lietotājs izpilda visas komandas vienā paņēmienā:

  cd /var/www; \
  wget https://builds.piwik.org/piwik.zip; \
  mv piwik piwik.old; \
  unzip piwik.zip; \
  cp piwik.old/config/config.ini.php piwik/config/ ; \
  php /var/www/piwik/console core:update ;
  php /var/www/piwik/index.php -- "module=CoreUpdater" ; \
  chown -R www-data:www-data piwik ; \
  /etc/init.d/apache2 restart ; \
 2. Ja viss strādā, izpilda:

  cd /var/www; \
  rm -fr "How to install Piwik.html" piwik.old piwik.zip

Skatīt arī


  
Tags Tīmeklis Statistika Pārraudzība
Created by Valdis Vītoliņš on 2012-08-28 09:22
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2022-06-15 11:01
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License