Next
E-pakalpojumu ievads

E-pakalpojumu lietošana

Kursā var iepazīties ar dažādiem internetā pieejamiem elektroniskiem pakalpojumiem. Ir dots e-pakalpojumu apraksts un labās lietošanas prakses principi. Tiek sniegts priekšstats par dažādu e-pakalpojumu lietošanu Latvijā un pasaulē, piedāvājot lekciju ierakstus, paškontroles testus un praktiskus uzdevumus. 

Kurss paredzēts kā neformālā izglītība bezdarbniekiem, darba meklētājiem un bezdarba riskam pakļautām personām Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumu ietvaros, kurus īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra.

Kursa ilgums: 16 akadēmiskās stundas.

Kursa saturs

 1. E-pakalpojumu ievads: E-pakalpojumu jēdzieni, e-pakalpojumu priekšrocības, pakalpojumu kvalitāte un līmeņi.
 2. E-pakalpojumu izmantošanas priekšnoteikumi, nepieciešamais tehniskais nodrošinājums e-pakalpojumu izmantošanai.
 3. E-pakalpojumus reglamentējošie dokumenti Eiropas Savienībā un Latvijā.
 4. E-pakalpojumi Latvijā un Eiropas savienībā valsts un pašvaldību (publiskais) un privātais sektors. E-pakalpojumu piemēri, kas saņēmuši atzinību Latvijā un Eiropas Savienībā.
 5. E-pakalpojumi pasaulē. Vispārīgi e-pakalpojumu piemēri darbam birojā un programmatūrai.
 6. E-pakalpojumu drošības jēdzieni: identifikācija, autentifikācija un autorizācija. Biežāk izmantotie autentikācijas līdzekļi Latvijā. 
 7. E-paraksta pamati: kad var izmantot e-parakstu un kad likums aizliedz ar e-parakstu parakstīt dokumentus.
 8. E-paraksta veidi Latvijā. Piemēram, Virtuālais e-paraksts un Mobilais ID. 
 9. Valsts iestāžu un pašvaldību e-pakalpojumi (publisko pakalpojumu) saņemšanas iespējas Latvijā. Portālā www.latvija.lv pieejamie pakalpojumi un to meklēšanas iespējas. Citu publisko pakalpojumu mājas lapas.
 10. E-pakalpojumu izmantošanas drošība: uzticamība, pieejamība, slepenība.
 11. Banku e-pakalpojumi (internetbanku) pakalpojumi Latvijā.
 12. E-pakalpojumu norēķinu veidi, biežāk izmantotie norēķinu veidi Latvijā un pasaulē.
 13. E-pakalpojumu norēķinu drošība un svarīgākie interneta apmaksas drošības apsvērumi.
 14. Uzņēmumu e-pakalpojumi Latvijā.
 15. E-izglītības pakalpojumi internetā.
 16. E-pakalpojumu attīstība un nākotne Latvijā un Eiropas Savienībā.
 17. Zināšanu pārbaudes tests
 18. Kursa vērtējums

Next
E-pakalpojumu ievads
Tags: Apmācība
Created by Ieva Vītoliņa on 2011-07-19 10:08
Last modified by Administrator on 2016-04-01 19:47
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License