If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

XWiki uzstādīšana ar APT

Must prepare before:  MySQL datubāze

Šajā lapā aprakstīts, kā uzstādīt XWiki satura pārvaldības sistēmas stabilo versiju, izmantojot Apt pakotņu pārvaldības sistēmu.
Ja nepieciešams uzstādīt pašu jaunāko sistēmas versiju, skatiet, kā to izdarīt ar *.war failu.

Uzstādīšana

 1. Palielina Tomcat lietojumu servera atmiņu
 2. Pievieno programmu krātuvi un atjauno to saturu:

  wget -q "http://maven.xwiki.org/public.gpg" -O- | sudo apt-key add -
  sudo wget "http://maven.xwiki.org/stable/xwiki-stable.list" -P /etc/apt/sources.list.d/
  sudo apt-get update
 3. Ja nepieciešams, īslaicīgi noņem MySQL root lietotāja paroli:

  mysqladmin -u root -pCURRENTPASSWORD password ''
 4. Uzstāda XWiki ar MySQL datu bāzi un Tomcat8 lietotņu serveri:

  sudo apt-get install xwiki-enterprise-tomcat8-mysql
 5. Atver pārlūkprogrammā http://localhost:8080/xwiki saiti un izpilda vedņa komandas.
 6. Kad ir izpildīts uzstādīšanas/atjaunošanas vednis, piesakās sistēmā kā lietotājs Admin ar paroli admin.
 7. Ja nepieciešams, atjauno MySQL root lietotāja paroli:

  mysqladmin -u root password 'CURRENTPASSWORD'

Automātiskās atjaunošanas atcelšana

Ja nevēlas, lai XWiki versija no krātuves atjaunotos automātiski:

 1. Atrod XWiki uzstādītās pakotnes

  dpkg --get-selections |grep xwiki
 2. Atrastās pakotnes pievieno neatjaunojamo pakotņu sarakstam:

  apt-mark hold $(dpkg-query -W|grep xwiki|awk '{print $1}'|tr "\n" " ")

Saites

http://platform.xwiki.org/xwiki/bin/view/AdminGuide/InstallationViaAPT


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2014-05-19 15:55
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2020-05-05 12:28
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License