If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Vairākas XWiki instances

Šajā padomā aprakstīts, kā vienā Tomcat lietotņu serverī darbināt vairākas, neatkarīgas, XWiki instances.

Tomcat iestatījumu maiņa

 1. Failā /etc/tomcat8/server.xml pievieno rindas:

    <Service name="xwiki_1">

      <Connector port="8081" protocol="HTTP/1.1"
                 connectionTimeout="20000"
                 URIEncoding="UTF-8"
                 redirectPort="8444" />
      <Engine name="xwiki_1" defaultHost="localhost"

          <Host name="localhost"  appBase="webapps/1"
              unpackWARs="true" autoDeploy="true">

          <Valve className="org.apache.catalina.valves.AccessLogValve" directory="logs"
                 prefix="xwiki_1_access_log" suffix=".txt"
                 pattern="%h %l %u %t &quot;%r&quot; %s %b" />

        </Host>
      </Engine>
    </Service>

Datu bāzes sagatavošana

 1. Sagatavo jaunu XWiki datu bāzi, kā aprakstīts XWiki uzstādīšana no ražotāja vietnes

XWiki iestatījumu maiņa

Izmaina iestatījumus:

 1. Failā .../xwiki/WEB-INF/hibernate.cfg.xml norāda instances datu bāzes nosaukumu, piemēram, xwiki_1
 2. Failā .../xwiki/WEB-INF/xwiki.cfg norāda, piemēram, xwiki.db = xwiki_1
 3. Failā .../xwiki/WEB-INF/xwiki.properties norāda, piemēram, environment.permanentDirectory=/home/webapps/1/xwiki/data
 4. Failā ...WEB-INF/cache/infinispan/config.xml element in <cache-container... elementam pievieno elementu <jmx duplicate-domains="true"/> (skat. šeit), piemēram:

     <cache-container name="xwiki" statistics="true"  default-cache="the-default-cache" shutdown-hook="DEFAULT">
       <jmx duplicate-domains="true"/>

Apache proxy likumi

 1. Ja izmanto XWiki vietrāžu īsināšanu, tad attiecīgi pievieno Apache likumus, norādot attiecīgo Tomcat porta numuru, piemēram,
  8081
   
Created by Valdis Vītoliņš on 2017-09-11 16:37
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2017-09-11 19:57
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License