If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

QUIT WINDOWS, IT SEVERELY HARMS HEALTH OF YOUR COMPUTER!

COMPUTERS RUNNING WINDOWS DIE YOUNG!

Wine lietojumu vide

Wine ir lietojumprogramma, kas implementē Win32 izsaukumus Linux/Unix vidē. Wine nav virtualizācijas vide (Wine Is not Emulator), bet gan Windows lietojumprogrammu sistēmas izsaukumi implementācija Linux vidē. Lietojumprogrammas uzskata, ka tās sadarbojas ar Microsoft Win32 API, nevis Wine.

Saturs

Uzstādīšana

 1. Uzstāda ar komandu:

  sudo apt-get install wine

Uzstādīšana no PPA krātuves

 1. Uzstāda ar komandām:

  sudo add-apt-repository  ppa:ubuntu-wine/ppa
  sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Lietojumprogrammu uzstādīšana/izsaukšana

 1. Windows lietojumprogrammas (arī uzstādīšanas vedni) izsauc ar:

  wine programmas_setup_fails.exe
 2. Ja lietojumprogramma ir uzstādīta ar vedni, tad pēc tam to var izsaukt aktivizējot izvēlni Programmas- Wine- Programmas- Vajadzīgā programma

Kļūdu novēršana

Ja parāda kļūdu ziņojumu, piemēram: err:module:import_dll Library MFC42.DLL .... not found

 1. Sameklē iespējamo Winetricks bibliotēku:

  winetricks dlls list | grep mfc42
 2. Uzstāda trūkstošo bibliotēku:

  winetricks  mfc42

Skatīt arī


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-12-09 13:43
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2018-10-27 15:51
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License