If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Makrosu implementēšana

Must prepare before:  Padomu bāzes izveide

Must prepare further:  Jauna padoma izveide

 1. No https://github.com/valdisvi/jforum2/downloads lejuplādē jforum-2.1.9.war failu.
 2. Pārkopē WAR failu ../webapps mapē (piemēram, /usr/share/tomcat5.5/webapps. Ja nepieciešams, dara to kā root lietotājs).
 3. Pārstartē Tomcat.

  sudo /etc/init.d/tomcat5.5 restart
  Rezultātā WAR arhīvs atarhivējas un izveidojas mape jforum-2.1.9.
 4. Aptur Tomcat un pārsauc jforum... par forum un izdzēš WAR failu:

  sudo su
  /etc/init.d/tomcat5.5 stop
  cd /usr/share/tomcat5.5/webapps/
  mv jforum* forum
  rm jforum*.war
 5. Palaiž tomcat:

  sudo /etc/init.d/tomcat5.5 start
 6. ja nepieciešams, izmaina Tomcat drošības iestatījumus - failā /etc/init.d/tomcat5.5 ieraksta rindas "TOMCAT_SECURITY=no":

  ...
  # Use the Java security manager? (yes/no)
  TOMCAT5_SECURITY=no
  ...
 7. Ja nepieciešams, iestata Apache2 Jk konektoru tā, lai tas pieslēgtos Tomcat lietotnei /forum: pievieno /etc/apache2/apache2.conf faila beigās sekojošas 2 rindas (skatīt Tomcat integrācija ar Apache:

  JkMount /forum ajp13_worker
  JkMount /forum/* ajp13_worker
 8. Atver MySQL konsoli ar root tiesībām un ieraksta sekojošas komandas:

  CREATE DATABASE jforum CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
  GRANT ALL PRIVILEGES ON jforum.* TO 'jforum'@'localhost' IDENTIFIED BY 'jforum';
  FLUSH PRIVILEGES;
 9. Ja nepieciešams, rediģē failu /usr/share/tomcat5.5/conf/server.xml, papildinot visu konektoru konfigurācijas parametrus ar uRIEncoding="UTF-8":

  ...
  <Connector port="8180" maxHttpHeaderSize="8192"
                 uRIEncoding="UTF-8" />
  ...
  <Connector port="8009"
  ...
                 uRIEncoding="UTF-8" />
  ...
 10. Pārstartē Apache2 un Tomcat5 serveri vēlreiz:

  /etc/init.d/apache2 stop
  /etc/init.d/tomcat5.5 restart
  /etc/init.d/apache2 start
 11. Saskaņā ar http://www.jforum.net/install.jsp atver http://localhost/forum/install.jsp un aizpilda vedņa informāciju:>

  Default board language   lv_LV
  Database Type: mysql
  Database Server Hostname localhost:3306
  Database name: jforum
  Database Username: jforum
  Database Password: jforum
  Database Encoding: utf-8
  Use Connection Pool: yes
  Forum Link: http://odo.lv/forum/
  Website Link: http://odo.lv/
  Administrator Username: Admin
  Administrator Password: Parole

Iestatījumu maiņa

Created by Administrator on 2008-07-16 14:11
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2017-02-23 09:38
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License