Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Openbravo ar latviešu valodu

Must prepare before:  Openbravo  or  Openbravo servera virtuālā mašīna

Must prepare further:  Openbravo kontu plāna imports

Openbravo ir atvērtā koda uzņēmuma resursu pārvaldības sistēma. Šobrīd standarta versijā latviešu valoda nav iekļauta, bet tā tiek izstrādāta, un to var uzlikt, izmantojot izstrādes vidi.

Valodas pievienošana

 1. Piesakās Openbravo ar administratora tiesībām (noklusētajā konfigurācijā kā lietotājs Openbravo ar paroli opnebravo)
 2. Aktivizē izvēlni General Setup > Application > Language
 3. Klikškina uz Grid view screenshot003|40 ikonas
 4. Izvēlas ierakstu lv_LV Latvian (Lettish) (Latvia) un ar Enter atver to rediģēšanas logā
 5. Iezīmē izvēles rūtiņu System Language un spiež Verify Languages un OK

Jaunu resursu failu savākšana

 1. Izveido jaunu SVN projektu no publiski pieejamas krātuves:

  svn co https://openbravo-patches.googlecode.com/svn/trunk openbravo-patches
 2. Pāriet uz izveidoto mapi:

  cd openbravo-patches
 3. Izmaina iestatījumus failā build.properties, norādot videi atbilstošus mapju nosaukumus, piemēram:

  ...
  src.home = /home/student/workspace/openbravo-hg
  ...
  runtime.home = /var/lib/tomcat6/webapps/openbravo
  ...
  runtime.opt = /opt/openbravo
  ...
 4. Ievada komandu:

  ant prepare-localization

Mainīto resursu failu importēšana

 1. Aktivizē izvēlni General Setup > Application > Import/Export Translations
 2. Izvēlas Language: Latvian (Lettish) (Latvia) un spiež Import

Latviešu valodas iestatīšana

 1. Klikškina uz lietotāja vārd saites (kreisajā augšējā stūrī, piemēram openbravo)
 2. Izvēlas Language: Latvian (Lettish) (Latvia)
 3. Izīmē rūtiņu set as default
 4. Spiež OK

Papildu informācija

Saskarnes tulkojumi

Resursu failus lejuplādē no https://dev.openbravo.com/svn/localization/translations/lv_LV/trunk/po/, bet izlabotos augšuplādē:

 1. Kā pielikumus lapā http://odo.lv/Recipes/OpenbravoLatvian. Tad nepieciešamas reģistrēties odo.lv viki sistēmā.
 2. Vai arī atpakaļ Openbravo SVN sistēmā.

Resursu failu eksportēšana

 1. Aktivizē izvēlni General Setup > Application > Import/Export Translations
 2. Izvēlas Language: Latvian (Lettish) (Latvia) un spiež Export

Pārskatu ģenerēšanas labojumi

 1. Izveido jaunu SVN projektu no publiski pieejamas krātuves:

  svn co https://openbravo-patches.googlecode.com/svn/trunk openbravo-patches
 2. Mapē openbravo-patches izsauc komandu:

  ant patch-runtime
 3. Pārstartē Tomcat.

Openbravo SVN krātuves izmantošana

 1. Lejuplādē resursu failu indeksu:

  wget -N --no-check-certificate https://dev.openbravo.com/svn/localization/translations/lv_LV/trunk/
 2. Lejuplādē resursu failus, izmantojot iepriekš lejuplādēto sarakstu:

  url="https://dev.openbravo.com/svn/localization/translations/lv_LV/trunk/";for x in $(cat index.html|awk -F '"' '{print $2}'); do wget -N --no-check-certificate $url$x;done

  (Ignorē visas kļūdas, ja vien tiek savākti faili.)

 3. Pārvieto failus uz importa/eksporta mapi:

  mv -f *.xml /opt/openbravo/attachments/lang/lv_LV/
 4. Izmaina failu tiesības (lai nākamā eksportēšanas reizē Tomcat lietojumu serveris tos varētu pārrakstīt):

  chmod 666 /opt/openbravo/attachments/lang/lv_LV/*

  (Ignorē kļūdas failiem, kuri nav pārrakstīti ar jaunām versijām.)

 5. Izdzēš indeksa failus:

  rm -f index.*

Kļūdu novēršana

 1. Ja darbojoties ar Openbravo SVN krātuvi parādās kļūda:

  ...
  svn: OPTIONS of 'https://dev.openbravo.com/svn/localization/translations/lv_LV/trunk': Certificate verification error: signed using insecure algorithm (https://dev.openbravo.com)
  ...
 2. Atver failu /.subversion/servers un tajā pievieno rindu:

  ssl-trust-default-ca = no

openbravo2po

 1. savāc zip failu, atarhivē,
 2. palaiž ant test
 3. Palaiž ant runPO2XML -DinpFold=/home/openbravo/ -DoutFold=/home/openbravo/ -DmsgStr=false -Dfile="*.po"

Saites

Must prepare before:  Openbravo  or  Openbravo servera virtuālā mašīna

Must prepare further:  Openbravo kontu plāna imports

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2009-07-22 08:43
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2014-11-01 15:05
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License