If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

Munin S3 krātuves pārraudzības spraudnis

Šajā lapā ir aprakstīts, kā izveidot Munin S3 krātuves satura pārraudzības spraudni.

Spraudņa sagatavošana

 1. Uz Munin mezgla, kurā tiek veikta pārraudzība, kā root lietotājs, piemēram, mapē /home/bin izveido izveido failu, backup_ ar sekojošu saturu:

  #!/bin/bash
  #set -x
  bucket="mybucket"
  item=$(basename $0 | sed 's/^backup_//g')
  logdir="/tmp"
  prefix="backup_size"
  day=$(date +%Y-%m-%d -d "yesterday")

  case $1 in
     config)
     echo "graph_title Last backup size for $item"
     echo "graph_info The size of the $item backup for the last day."
     echo "graph_args --base 1000 -l 0"
     echo "graph_scale yes"
     echo "graph_category other"
     echo "graph_vlabel size"
     echo "size.label backup size"
     echo "size.warning 1:"
     echo "size.info Size of the last backup."
     exit 0;;
  esac

  cd $logdir
  echo "size.value $(cat ${prefix}_$item 2>/dev/null || echo 0)"

  logfile=$(find ${logdir} -maxdepth 1 -name ${prefix}_$item -type f -mtime -1 2>/dev/null)
  if [ "$logfile" == "" ]; then
    sizes=$(aws s3 ls s3://${bucket}/${item}/ --recursive 2>/dev/null | egrep "^${day}" | awk '{print $3}')
    sum=0
    for size in $sizes; do
      sum=$(($sum + $size))
    done
    echo $sum > ${prefix}_$item
  fi
  1. Uzliek failam izpildes tiesības:

   chmod +x backup_
  2. Mapē /etc/munin/plugins izveido simboliskās saites, kuru nosaukuma beigās iekļauj pārbaudāmo apakšmapju saturu, piem.:

   ln -s /home/bin/backup_ /etc/munin/plugins/backup_server1
   ln -s /home/bin/backup_ /etc/munin/plugins/backup_server2
   ...
  3. Pārliecinās, ka palaižot skriptu no simboliskās saites, tas atgriež aptuveni sekojošu rindu:

   size.value 1234
  4. Failā /etc/munin/plugin-conf.d/munin-node pievieno rindas:

   [backup_*]
   user root
   timeout 240
  5. Pārstartē Munin mezglu:

   /etc/init.d/munin-node restart

  Brīdinājumu iestatīšana

  1. Failā /etc/munin/munin.conf pievieno rindas:

   ...
   [backup_node]
       backup_server1.size.critical  100000:
       backup_server1.size.critical  0:
       backup_server1.size.warning   0:
   ...
   kur
   • backup_node ir pārraugāmais rezerves kopiju serveris,
   • backup_server1.size.critical  100000: ir izmainīto baitu skaits, zem kura kopija tiks uzskatīta par neizdevušos (iestata vadoties no faktiskā rezerves kopiju apjoma),
   • backup_server1.size.critical  0: trauksmes ziņojums ir atslēgts (jo atgrieztā vērtība nekad nav mazāka par 0)
   • Ja nepieciešams, līdzīgi katrai mapei var izmainīt arī ...warning  vērtību.
  2. Uzgaida 5-10 minūtes, lai pārliecinātos, ka ar jaunizveidotajiem spraudņiem tiek savāktas vērtības.

  Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2017-09-02 15:57
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2019-06-10 14:04
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License