Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Rezerves kopēšanas politika

Tā kā datu rezerves kopijām nepieciešama papildus diska vieta, vispirms jāņem apsvērumi kāpēc, ko un kā kopēt (rezervēšanas politika).

Pieredze rāda, sekojošo

  1. Parasti rodas nenozīmīgas kļūdas, kas dzīvi sabojā nedaudz, piemēram lietotāji vai administratori kļūdaini izdzēš vai sabojā failu.
  2. Retos gadījumos datus pazaudē aparatūras (piem., diska) bojājuma gadījumā.
  3. Ļoti reti dati tiek pazaudēti ugunsgrēka, plūdu u.c. kataklizmu rezultātā, kad cieš ne tikai viens disks vai dators, bet visa serveru telpa.

Datu rezerves ir jāpārvalda tā, lai

  1. no vienas puses (nelaimes gadījumā) datus atjaunot no kopijām būtu ātrāk, ērtāk un lētāk, kā radīt tos no jauna.
  2. no otras puses (ikdienā) rezerves kopiju veidošana nekļūtu pārlieku dārga, salīdzinot ar zaudējumiem, ko radītu datu radīšanu no jauna, iespējamā datu zuduma gadījumā.

Līdz ar to, piemērots risinājums ir 3 pakāpju datu rezervēšana, kur katrai smagākai
nelaimei, kas draud ar lielāku datu apjoma zaudēšanu, datu kopijas var atļauties veidot retāk.
(Tas, ka pēc plūdiem vai ugunsgrēka jāatjauno pēdējo dienu/nedēļu/mēnešu dati, kopš pēdējo reizi bija  veikta plašāka rezerves kopēšana, būs salīdzinoši maza bēda).

Lapā Rezerves kopēšana tiek piedāvāts variants, kurā tiek veikta servera failu sistēmas rezerves kopēšana, trijās pakāpēs. Lai nodrošinātos pret cilvēku kļūdām, datu ikdienas rezervēšana kopēšana tiek pildīta katru nakti pilnīgi automātiski, izmantojot ieplānotus uzdevumus, kas izsauc komandu skriptus.

  1. piektdienas vakaros tiek veikta visas failu sistēmas kopēšana (pilnā rezerves kopēšana),
  2. lai ietaupītu kopējamo datu apjomu, no sestdienas līdz ceturtdienai, tiek veikta tikai to failu rezerves kopēšana, kas mainījusies kopš iepriekšējās piektdienas (papildinošā kopēšana).
  3. Katru dienu tiek veikta arī attālināta kopiju glabāšana uz attālinātu failu serveri ar Rsync.

Ja trūkst diska vietas, iespējams veikt papildinošo kopēšanu vairākās pakāpēs, piem. svētdien kopēt izmaiņas kopš sestdienas, pirmdien glabāt izmaiņas kopš svētdienas u.t.t. kaut vai līdz bezgalībai.

Tādā gadījumā piektdienas pēcpusdienā izdzēsto lietotāja failu būs jāatjauno - vispirms caurskatot iepriekšējās piektdienas kopiju, tad sestdienas, svētdienas, pirmdienas u.t.t., kamēr tiks atrasta vēlākā saglabātā kopija.

Ja izmaiņas tiek kontrolētas attiecībā uz iepriekšējo pilno rezerves kopiju, atjaunošanas soļu skaits nekad nepārsniedz divus, tāpēc datu atjaunošanai tas ir daudz ērtāks.

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-08 12:56
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License