If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

4. Objektorientētās programmēšanas principi

  1. Pārskatiet prezentāciju Objektorientētās programmēšanas principi
  2. Izpētiet jtm.activity04 pakotni
  3. Implementējiet metodes klasēm Road, Transport and TrafficManagementSystem, lai izietu vienības testi.

lightbulb Padoms:
Sāciet ar Road un Transport implementāciju un tikai tad implementējiet TrafficManagementSystem, jo tā ir atkarīga no pareizi darbojošām iepriekšējām klasēm.

Papildu informācija


  

Created by Valdis Vītoliņš on 2024-02-20 10:33
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2024-03-06 20:41
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License