If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 20.04 server, but applications are described for Xubuntu 20.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

3. Java valodas sintakse

Apskatiet prezentāciju Java valodas sintakse

Uzdevumi

 1. Izpētiet jtm.activity03 pakotni
 2. Palaidiet pakotnes vienību testus:
  1. Atlasiet pakotni jtm.activity03 un aktivizējiet izvēlni Run– Run as–Junit test
  2. Pārbaudiet testa rezultātus logā JUnit
 3. Izlasiet komentārus un TODO un implementējiet metodes, lai izietu vienības testi
 4. Klases vēlams implementēt sekojošā secībā:
  1. RandomPerson
  2. Array
  3. BlackKnight

Daži ieteikumi

Papildu informācija


  

Created by Valdis Vītoliņš on 2024-02-18 23:13
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2024-03-06 20:40
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License