Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

QUIT WINDOWS, IT SEVERELY HARMS HEALTH OF YOUR COMPUTER!

COMPUTERS RUNNING WINDOWS DIE YOUNG!

Internet Explorer uz Wine

Must prepare before:  Wine lietojumu vide

Dažos gadījumos ir nepieciešams izmantot Internet Explorer (IE) pārlūkprogrammu, bet virtuāls dators priekš tam ir pārāk smagnējs risinājums.
Tā kā IE ir bezmaksas programma, praktiski orientēti Linux lietotāji var uzstādīt IE, izmantojot Wine, kas implementē Win32 API Linux vidē.

Šajā aprakstā tiek uzstādīts nevis standarta IE, bet gan ies4linux pielāgots variants.

 1. Uzstāda nepieciešamos rīkus:

  sudo apt-get install cabextract python-gtk2
 2. Kā parasts lietotājs uzstāda Internet Explorer, izpildot komandas:

  cd ~
  wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-latest.tar.gz
  tar zxvf ies4linux-latest.tar.gz
  cd ies4linux-*
  ./ies4linux
 3. Izvēlas uzstādīšanas iestatījumus:
  fig1.png
 4. Aizver paziņojuma logu:
  fig2.png
 5. Pārlūkprogrammu atver ar klikšķi uz ikonas Intrernet Explorer:
  fig3.png
 6. Ja vēlaties, lai MSIE pareizi attēlotos ne-ASCII fonti, tad kā root lietotājam vēl jāinstalē MS fonti:

  su - root
  apt-get install vlc mplayer flashplugin-nonfree \
    ubuntu-restricted-extras ttf-xfree86-nonfree \
    msttcorefonts mozilla-mplayer

Skatīt arī


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-08 20:56
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:48
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License