Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

VmWare tīkla saskarnes

Tīkla saskarnes

VmWare Player/Server uz datora papildus izveido divus virtuālas tīkla saskarnes:

  • vmnet1 ir tiltota (bridged) saskarne, kas darbojas kā īsta tīkla plate fiziskajā datortīklā
  • vmnet8 ir virtuāls privāts (NAT) tīkls uz kura klausās VmWare DHCP serveris.

fig13.png

To pārbaude, uzklikšķinot uz VmWare Player tīkla plates ikonas apakšējā joslā:

fig14.png

Ja Jūsu dators ir tieši pieslēgts interneta sniedzēja iekārtai ar ierobežotu izsniegto IP adrešu skaitu (piemēram, Lattelecom DSL), virtuālajam datoram izmantojiet tikai NAT slēgumu.

Ar tilta (bridged) slēgumu pieslēgta virtuālā mašīna ir kā vēl viens fiziskajam tīklam pieslēgts dators. Interneta sniedzējs var nepiešķirt virtuālajam datoram IP adresi (tad neies tīkls virtuālajā datorā), vai piešķirt tādu, kuru izmanto kāds no esošiem datoriem. Tas rada IP adrešu konfliktu un Jūsu tīkls var apstāties uz vairākām stundām, kamēr izbeidzas adreses nomas laiks.

Ar NAT slēgumu virtuālais dators darbojas savā neatkarīgā apakštīklā un izeja uz publisko tīklu tam ir caur jūsu fiziskā datora esošo IP adresi.


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-01-22 15:30
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License