Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

VmWare sāknēšana no ISO faila

Izmantojot VmWare Player virtualizācijas programmu, virtuālās mašīnas sāknēšanai kompaktdiska vietā var izmantot ISO attēlu.
  1. Atver VmWare player programmu.
  2. Izvēlas nepieciešamo virtuālo mašīnu.
  3. Spiež pogu Edit virtual machine settigs.
  4. Iezīmē CD/DVD, tad Use ISO image un norāda ISO faila atrašanās vietu:
    att01.png
  5. Spiež pogu Save.
  6. Palaiž virtuālo mašīnu un pārliecinās, ka tā sāknējas no norādītā CD attēla.
     Ja tā nenotiek, skatīt VmWare sāknēšanas iestatījumu maiņa.

  

Created by Valdis Vītoliņš on 2010-09-22 09:39
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License