Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

VmWare sāknēšanas iestatījumu maiņa

VmWare virtuālā mašīnai ir sava ievada/izvada bāzes sistēma (BIOS) kā fiziskam datoram un tā iestatījumus ir iespējams mainīt.
  1. Lai to izdarītu, VmWare "BIOS" uzaicinājuma loga parādīšanās brīdi nospiež F2 taustiņu:
    VmWareBoot.png
  2. Atveras VmWare BIOS iestatījumu logs, kurā var veikt nepieciešamās izmaiņas (piemēram, atslēgt diskešu iekārtu, mainīt vietām diska un CD sāknēšanas secību, u.tml.):
    VmWareBios.png

  

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-08 18:45
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:49
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License