If it is not explicitly told in following recipe, setting up services are described for Ubuntu 16.04 server, but applications are described for Ubuntu 16.04 and/or Lubuntu 16.04 workstation. If you use different Ubuntu version or Linux distribution, settings as well as content, names and places of configuration files may be different!
Got it.

NXC redaktors

NXC redaktors ir atvērtā pirmkoda izstrādes vide Linux operētājsistēmā priekš Lego NXT un BrickPi robotiem. Šajā lapā ir aprakstīts, kā to uzstādīt un lietot, lietojot Ubuntu.

Uzstādīšana

 1. No lapas http://nxceditor.sourceforge.net/ lejuplādē failus nxcEditor....gambas,  un nbc_and_nexttool...zip.
 2. Atarhivē zip failu un kā root lietotājs pārkopē failus nbc, nexttool un nxcEditor...gambas /usr/local/bin/ mapē.
 3. Pārsauc nxcEditor...gambas par nxcEditor.gambas.
 4. Pārliecinās, ka visiem failiem ir izpildīšanas tiesības.
 5. Uzstāda papildu pakotnes:

  sudo apt-get install sox imagemagick
 6. root lietotājs failā /etc/apt/sources.list pievieno rindas: 

  ##Gambas3
  deb http://ppa.launchpad.net/nemh/gambas3/ubuntu precise main
  deb-src http://ppa.launchpad.net/nemh/gambas3/ubuntu precise main
 7. Izpilda komandas

  sudo apt-get update; sudo apt-get install gambas3
 8. Izveido palaidēju, ievadot komandu sudo gedit /usr/share/applications/nxcEditor.desktop un tajā ieliek saturu:

  [Desktop Entry]
  Version=1.0
  Name=NXC Editor
  Exec=/usr/local/bin/nxcEditor.gambas
  Icon=/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/gambas3.png
  Terminal=false
  Type=Application

  un saglabā failu.

Lietošana

 1. Palaidējā sameklē lietotni NXC Editor un palaiž to.
 2. Izveido testa programmu ar, piemēram, saturu:

  task main() {
    PlayTone(440,5000);
    RotateMotor(OUT_A,100,360);
    RotateMotor(OUT_B,100,360);
  }
 3. Saglabā programmu, piemēram, failā Test1.nxc.

  att01.png

 4. Palaiž programmu emulatorā, aktivizējot izvēlni nxcSimulator— Save, download and start.

  att02.png

 5. Pievieno robotu ar USB vadu datoram un palaiž programmu robotā, aktivizējot izvēlni Robot— Download and start.

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2014-03-22 11:56
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2017-05-23 01:35
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License