Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Maven būvēšanas lietotne

Maven ir projektu būvēšanas rīks. Salīdzinot ar Apache Ant, Maven ir noklusētais direktoriju izvietojums, standartizēts projekta dzīvescikls, kuru lietotājs var papildināt un mainīt. Maven noderīga iezīme ir dažādu projektu atkarību, piemēram, JAR bibliotēku, glabāšana kopīgā krātuvē.

Saturs

Standarta versijas uzstādīšana

 1. Visvienkāršāk Maven ir uzlikt, izmantojot standarta krātuvi:

  sudo apt-get install maven

Maven3 uzstādīšana no PPA

 1. Ja nepieciešams novāc maven2: 

  sudo apt-get purge maven
 2. Ievada komandu sudo leafpad /etc/apt/sources.list un failā pievieno rindas:

  deb http://ppa.launchpad.net/natecarlson/maven3/ubuntu precise main
  deb-src http://ppa.launchpad.net/natecarlson/maven3/ubuntu precise main
 3. Atjauno pakotņu sarakstu un uzstāda maven3:

  sudo apt-get update; sudo apt-get install maven3

Uzstādīšana no ražotāja arhīva

 1. Ja standarta krātuvē pieejamā versija neapmierina, to var savākt no izstrādātāja: http://maven.apache.org, šobrīd versija ir apache-maven-3.0.5-bin.tar.gz
 2. Ievada komandu "which mvn" la pārbauditu ka šobrīd nav "mvn" simboliskās saites. (Ja tāda saite ir, piem., "/usr/bin/mvn", ar "ls -al /usr/bin/mvn" jāpārbauda, uz ko to norāda un tā ir jādzēšar  "rm /usr/bin/mvn".) Atarhivē Maven2 instalāciju un izveido simbolisko saiti uz to:

  su - root
  cd /home/student/Downloads
  tar xzf apache-maven-3.0.5-bin.tar.gz
  mv apache-maven-3.0.5 /usr/local/bin
  ln -s /usr/local/bin/apache-maven-3.0.5/bin/mvn /usr/bin/mvn
  rm apache-maven-3.0.5-bin.tar
  ln -s /usr/local/bin/maven-3.0.5/bin/mvn /usr/bin/mvn
  which mvn
  mvn -version

  Būtu jārāda versija 3.0.5.

Integrācija ar Eclipse

 1. Uzstāda m2e Eclipse spraudni
 2. Projekta mapē izpilda komandas:

  mvn eclipse:eclipse
  Šī komanda izveido (ja tādu nav) Eclipse nepieciešamos .project un .classpath failus.
 3. Ja nepieciešams, pievieno M2_REPO vides mainīgo:
  1. Atver izvēlni Window– Preferences– Java– Build path– Classpath Variable, New... un pievieno vides mainīgo Name: M2_REPO Path: ~/.m2/repository/
   vai arī izpilda komandu:

  2. mvn -Declipse.workspace=~/workspace eclipse:add-maven-repo

Saites:

Projektu paraugu izveide

 1. Ievada komandu

  mvn archetype:generate

un izpilda uzstādīšanas vedņa norādījumus)))

Maven papildu iestatījumi

Ja esat aiz ugunssienas, jāpievieno starpniekservera iestatījumi:

 1. Izpilda komandas:

  mkdir /home/student/.m2
  touch /home/student/.m2/settings.xml
 2. Pievieno failā settings.xml:

  <settings>
    <proxies>
      <proxy>
        <protocol>http</protocol>
        <host>proxy.accenture.lv</host>
        <port>8080</port>
        <nonProxyHosts>localhost</nonProxyHosts>
      </proxy>
    </proxies>
  </settings>

Saites

Alternatīvas

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2008-08-09 16:06
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2016-07-30 21:03
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License