Ņemiet arī vērā, ka šis apraksts sen nav mainīts un ir iespējams, ka tas ir novecojis!
Sapratu.

Ant būvēšanas rīks

Ant ir būvēšanas rīks. Sākotnēji tas bija paredzēts tikai Java projektiem, bet vēlāk tika pārnests arī uz citām vidēm.

Standarta versija

 1. Ja ir uzlikta standarta Eclipse, tad Ant jau ir uzstādīts. Var pārbaudīt tā atrašanās vietu un versiju ar:

  which ant
  ant -version
 2. Vienkāršākais veids uzlikt no standarta krātuves:

  sudo apt-get install ant

Versija no ražotāja arhīva

 1. Ja standartversija neapmierina, tad var instalēt arī no tar.gz instalācijas faila:
 2. No mājaslapas http://ant.apache.org lejupielādēt jaunāko Ant bināro distribūciju, vēlams ".tar.gz" formātā. Rakstīšanas brīdī tā ir apache-ant-1.7.0-bin.tar.gz.
 3. Atarhivēt šo instalāciju, kur to novietojusi Firefox vai cita pārlūkprogramma, un pārkopēt izveidojušos direktoriju "apache-ant-1.7.0" uz /usr/local/bin:

  su - root
  cd /home/student/downloads
  gunzip apache-ant-1.7.0-bin.tar.gz
  tar xvf apache-ant-1.7.0-bin.tar
  mv apache-ant-1.7.0 /usr/local/bin/
  rm apache-ant-1.7.0-bin.tar
 4. Uzzina ant atrašanās vietu:

  which ant
 5. uzzina par pašreizējo simboliskās saites vērtību

  ls -al /usr/bin/ant
 6. Dzēš saiti

  rm /usr/bin/ant
 7. Izveido jaunu saiti:

  ln -s /usr/local/bin/apache-ant-1.7.0/bin/ant /usr/bin/ant

  Ja šādas saites nav (t.i. "which ant" neizdod nekādu atbildi), tad pietiek ar pēdējo rindiņu.

 8. Pārbauda:

  ant -version

  Ant versijai vajadzētu būt vismaz 1.7.0.

Skatīt arī

Alternatīvas

Izveidojis Valdis Vītoliņš 2008-08-08 09:57
Pēdējais mainījis Valdis Vītoliņš 2015-08-19 06:17
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License