Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

JForum diskusiju serveris

 1. No https://github.com/valdisvi/jforum2/downloads lejuplādē jforum-2.1.9.war failu.
 2. Pārkopē WAR failu ../webapps mapē (piemēram, /usr/share/tomcat5.5/webapps. Ja nepieciešams, dara to kā root lietotājs).
 3. Pārstartē Tomcat.

  sudo /etc/init.d/tomcat5.5 restart
  Rezultātā WAR arhīvs atarhivējas un izveidojas mape jforum-2.1.9.
 4. Aptur Tomcat un pārsauc jforum... par forum un izdzēš WAR failu:

  sudo su
  /etc/init.d/tomcat5.5 stop
  cd /usr/share/tomcat5.5/webapps/
  mv jforum* forum
  rm jforum*.war
 5. Palaiž tomcat:

  sudo /etc/init.d/tomcat5.5 start
 6. ja nepieciešams, izmaina Tomcat drošības iestatījumus - failā /etc/init.d/tomcat5.5 ieraksta rindas "TOMCAT_SECURITY=no":

  ...
  # Use the Java security manager? (yes/no)
  TOMCAT5_SECURITY=no
  ...
 7. Ja nepieciešams, iestata Apache2 Jk konektoru tā, lai tas pieslēgtos Tomcat lietotnei /forum: pievieno /etc/apache2/apache2.conf faila beigās sekojošas 2 rindas (skatīt Tomcat integrācija ar Apache:

  JkMount /forum ajp13_worker
  JkMount /forum/* ajp13_worker
 8. Atver #recipelabel("MySQL konsoli","MySQL") ar root tiesībām un ieraksta sekojošas komandas:

  CREATE DATABASE jforum CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
  GRANT ALL PRIVILEGES ON jforum.* TO 'jforum'@'localhost' IDENTIFIED BY 'jforum';
  FLUSH PRIVILEGES;
 9. Ja nepieciešams, rediģē failu /usr/share/tomcat5.5/conf/server.xml, papildinot visu konektoru konfigurācijas parametrus ar uRIEncoding="UTF-8":

  ...
  <Connector port="8180" maxHttpHeaderSize="8192"
                 uRIEncoding="UTF-8" />
  ...
  <Connector port="8009"
  ...
                 uRIEncoding="UTF-8" />
  ...
 10. Pārstartē Apache2 un Tomcat5 serveri vēlreiz:

  /etc/init.d/apache2 stop
  /etc/init.d/tomcat5.5 restart
  /etc/init.d/apache2 start
 11. Saskaņā ar http://www.jforum.net/install.jsp atver http://localhost/forum/install.jsp un aizpilda vedņa informāciju:>

  Default board language   lv_LV
  Database Type: mysql
  Database Server Hostname localhost:3306
  Database name: jforum
  Database Username: jforum
  Database Password: jforum
  Database Encoding: utf-8
  Use Connection Pool: yes
  Forum Link: http://odo.lv/forum/
  Website Link: http://odo.lv/
  Administrator Username: Admin
  Administrator Password: Parole

Iestatījumu maiņa

 • Ja nepieciešams, izmaina /forum/WEB-INF/config/SystemGlobals.properties faila saturu (CAPTCHA iestatījumus, datuma formātu u.tml.).

  Kļūdu novēršana

  Nesaglabājas visi mīkstie un garie burti.

  1. Piemēram, ievadot alfabētu saglabājas: a?bc?de?fg?hi?jk?l?mn?oprsštu?vzž
  2. Skatīt MySQL UTF atbalsts

  "Recent topics" apskates skaita atjaunošana

  1. Failā /webapps/forum/WEB-INF/config/SystemGlobals.properties izmaina konfigurācijas rindas:

   ...
   # ######
   # Cache
   # ######
   topic.cache.enabled = false
   security.cache.enabled = false
   ...

  Saites


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2009-03-18 14:29
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2017-02-23 09:37
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License