Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Git servera uzstādīšana caur Apache tīmekļa serveri

Must prepare before:  Apache tīmekļa serveris

 1. Iespējo Apache WebDAV moduli:

  sudo a2enmod dav_fs
 2. root lietotājs izveido failu /etc/apache2/conf.d/git ar saturu:

  <Location /git/public/>
    DAV on
  </Location>
  <Location /git/readable>
    DAV on
    AuthType Basic
    AuthName "Need username and password to push changes"
    AuthUserFile /etc/apache2/git-passwd
    AuthGroupFile /etc/apache2/git-group
    <LimitExcept GET PROPFIND OPTIONS REPORT>
      Require group writers
    </LimitExcept>
  </Location>
  <Location /git/private>
    DAV on
    AuthType Basic
    AuthName "Need username and password"
    AuthUserFile /etc/apache2/git-passwd
    AuthGroupFile /etc/apache2/git-group
    Require group readers
  </Location>

  kur public ir publiski pieejama mape (git projekts), readable ir anonīmi lasāma, bet rakstāma ar vārdu un paroli, private ir tikai ar vārdu un paroli lasāma mape.

 3. Pievieno lietotājus:

  htpasswd -c /etc/apache2/git-passwd student
 4. Izveido /etc/apache2/git-group failu ar saturu:

  readers: teacher
  writers: student
 5. Izveido mapi:

  sudo mkdir /var/www/git
 6. Izmaina pieejas tiesības:

  chown -R www-data:www-data /var/www/git
  Mapju īpašnieku un pieejas tiesību iestatījumus nosaka konkrētās projekta vajadzības, bet ja izmanto git pieeju caur Apache, tad mapei noteikti nepieciešams norādīt www-data grupu
 7. Pārstartē Apache:

  sudo /etc/init.d/apache2 restart

Zināmās problēmas

 • Izmantojot HTTP/HTTPS nevar aizgrūst izmaiņas ar Eclipse. Tā vietā var izmantot grūšanu caur SSH.

Alternatīvas

Must prepare before:  Apache tīmekļa serveris

 

Created by Valdis Vītoliņš on 2014-08-12 09:15
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2014-08-12 09:17
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License