Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Apache keša serveris

Apache keša serveris saglabā dinamiski veidotu HTML lapu statiskas kopijas, tādējādi būtiski paātrinot lapas sagatavošanu uz servera un atgriešanu pārlūkprogrammai.

Uzstādīšana

 1. Izpilda komandu:

  sudo a2enmod cache_disk
 2. root lietotājs papildina failu /etc/apache2/mods-enabled/cache_disk.conf ar, piemēram, sekojošām rindām:

  <ifmodule mod_disk_cache.c>
  CacheEnable disk /
  CacheDirLevels 2
  CacheDirLength 1
  CacheMaxFileSize 10000000
  CacheMinFileSize 1
  CacheLastModifiedFactor 0.1
  CacheDefaultExpire 3600
  CacheMaxExpire 86400
  </ifmodule>
 3. Ja nepieciešams, norāda adreses, kuras nevajag kešot, piemēram:

  # Disable caching for registering and editing on Xwiki
  CacheDisable /xwiki/bin/admin/
  CacheDisable /xwiki/bin/edit/
  CacheDisable /xwiki/bin/imagecaptcha/
  CacheDisable /xwiki/bin/inline/
  CacheDisable /xwiki/bin/login/
  CacheDisable /xwiki/bin/logout/
  CacheDisable /xwiki/bin/register/
  CacheDisable /xwiki/bin/save/
  CacheDisable /xwiki/bin/view/XWiki/
  CacheDisable /XWiki/
 4. Ja nepieciešams, lai aizsargātu Tomcat lietojumu serveri, samazina maksimālo procesu skaitu:

  ...
  <ifmodule mpm_prefork_module>
  ...
      MaxClients            50
  ...
  </ifmodule>
  ...
 5. Pārstartē serveri:

  /etc/init.d/apache2 restart

  pārliecinās, ka parādās rinda :

   * Restarting web server htcacheclean

Veiktspējas pārbaude

 1. Ar ab (Apache benchmark):

  ab -n 50000 -c 5 http://hostname.lv/GaraLapa
 2. Ar httperf:

  httperf --client=0/1 --server=hostname.lv --port=80 --uri=/Mape/GaraLapa --rate=10 --send-buffer=4096 --recv-buffer=16384 --num-conns=500 --num-calls=1

Zināmās kļūdas

 1. Piesakoties Xwiki un rediģējot saturu, pārlūkprogramma jāpiespiež tiešā veidā pieprasīt atjaunot lapas saturu, spiežot Shift+Enter taustiņus.

Saites


  

Created by Valdis Vītoliņš on 2009-04-25 12:27
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2017-04-17 16:47
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License