Note, that this recipe is not updated long time and could be outdated!
Got it.

Adempiere virtuālā mašīna

Adempiere ir atvērtā koda bezmaksas uzņēmuma resursu pārvaldības sistēma. Tā ir daudzlietotāju sistēma (serveris), kuru lieto, izmantojot dažādus klientus, tajā skaitā tīmekļa pārlūkprogrammu.

Vienkāršākais veids, kā demonstrācijas vidi palaist pie sevis, ir izmantot VmWare virtualizācijas vidi:

 1. Uz datora uzstāda VmWare player.
 2. No Sourceforge.net lejuplādē mašīnas attēla jaunāko versiju.
 3. Atarhivē lejuplādēto failu ar 7-Zip vai citu arhivatoru.
 4. Palaiž AVATrunk.vmx failu.
 5. Parādās sekojošs logs:
  fig01.png
 6. Spiež Enter taustiņu (piesakās kā root ar paroli bazaar) un ievada komandu:

  ./ava_agenet install
 7. Aktivizē adempiere servei, ievadot komandu:

  service adempiere start
 8. Tīmekļa pārlūkprogrammā atver adresi http://adempierehost.com:8080 un piesakās ar lietotāju SuperUser un paroli System.

  DNS ierakstam adempierehost.com tiek reģistrēta paša virtuālā servera IP adrese. DNS nosaukumu uz servera nevar mainīt, bet klienta datorā DNS vārda vietā var lietot arī virtuālā servera IP adresi.

Sistēmas iestatījumu maiņa

 1. Ja nepieciešams norādīt statisku IP adresi, piesakās kā root lietotājs un izmaina /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 failu, pievienojot rindas, piemēram, sekojoši:

  #BOOTPROTO=dhcp
  BOOTPROTO=none
  BROADCAST=92.240.68.255
  NETWORK=92.240.68.0
  NETMASK=255.255.255.0
  IPADDR=92.240.68.212
  GATEWAY=92.240.68.254
  USERCTL=no
 2. Pēc servera pārstartēšanas atver failu /etc/resolv.conf un pievieno DNS serveru rindas, piemēram:

  nameserver 92.240.64.1
  nameserver 91.198.156.8

Laika zona

 1. Nomaina laika zonu, ievadot komandu:

  ln -sf /usr/share/zoneinfo/EET /etc/localtime

Paroles maiņa

 1. Nomaina adempiere un root lietotāju paroli:

  passwd

Saites

http://www.adempiere.com/index.php/ADempiere_Virtual_Appliance_Install


  
Created by Valdis Vītoliņš on 2010-01-11 16:00
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2013-09-09 13:48
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License