Standarts simttūkstoš gadiem

Atklātā vēstule LATA par saprātīgu datuma pieraksta veidu

date.jpeg

Kad LATA panāca Atvērtā dokumentu formāta ieviešanu kā vienu no formātiem saziņā ar/starp valsts un pašvaldības institūcijām, LATA biedri domāja, kāds varētu būt jauns izaicinājums standartu ieviešanā.

Mans priekšlikums ir pieņemt praktisku, veselajam saprātam atbilstošu, datuma formātu.

Šobrīd mēs pierakstam datumu formā dd.mm.gggg, kur gggg ir gadu skaitlis, mm — mēnesis un dd — diena mēnesī (un birokrāti vē beigās pieliek punktu klāt, jo tas ir N-tais gads pēc Kristus dzimšanas nevis vienkārši datuma pieraksts). Tas it kā esot cēlies no tā, ka mēs sakām "piektais novembris", un tāpēc "ērtāk" esot vispirms rakstīt datumu un tad — mēnesi. Bet vai tāpēc, ka mēs sakām "pusdesmit" mēs rakstām "30:09" un vai tāpēc, ka pērkam "puslitru" piena, mēs rakstām "5,0l"? Un kā ar to, ka mēs sakām arī "2010. gada 3. maijs"?

To, ka dabā norit cikliskas parādības cilvēki zina jau sen. Zemes griešanās ap savu asi skaitām dienās, mēness fāzes nedēļās, tos patvaļīgi sagrupējam mēnešos, bet četru gadalaiku miju skaitām gados. Kā jau no seniem laikiem nākušai sistēmai, laika skaitīšana ir juceklīga, apvīta ar mītiem un ir ietekmēta ar politiku. Tomēr, lai cik sarežģīti tas viss arī nebūtu praksē, principā laika skaitīšana ir vienkārša. Katru dienu mēs pieskaitām vienu dienu klāt un kopējais dienu skaits arvien palielinās. Piemēram, šodien ir pagājušas tieši 736000 dienas kopš (pieņemtās) Jēzus Kristus dzimšanas.

Vai jums rodas grūtības vai šaubas, kā 736000 būtu jāraksta un jālasa? Protams, ne-! Tūkstoši ir vispirms, tiem seko simti, desmiti un vieni, kā tas ir pieņemts pozicionālajā skaitīšanas sistēmā. Salīdziniet to ar romiešu ciparos pierakstīto DCCXXXVM! Bez rokasgrāmatas tik garu romiešu skaitli izlasīt praktiski nevar, jo romiešu skaitļi nav (pilnībā) pozicionāli un tāpēc ir ļoti nepraktiski.

Šobrīd mēs datumu pierakstam tikpat nepraktiski, kā senie romieši.

Daudz praktiskāk būtu pierakstīt datumu formā no lielākā uz mazāko gads — mēnesis — diena, kā visus citus skaitļus pozicionālajā sistēmā. Šāds datuma formāts ir pieņemts ISO 8601 standartā, saskaņā ar kuru datumu pieraksta formā gggg-mm-dd. Lai formātu nevarētu sajaukt ar citiem vēsturiski izveidotiem formātiem, skaitļus atdala ar svītriņām (pareizāk sakot, defisēm). Šo formātu izmanto gan interneta RFC 3339, gan arī tīmekļa protokolos. Lai arī mēs to ikdienā neredzam, šāds datuma pieraksts datoros un digitālajā vidē jau ir faktiskais standarts. Ievērojot šo standartu, var pierakstīt arī "neprecīzus" datumus, piemēram, 2014. gada aprīli kā 2014-04, var izmantot arī gada nedēļas (ko izmanto plānos), piemēram, 2014-W14 (gggg-Www formāts) vai arī gadu un dienu, kā 2014-106 (gggg-ddd formāts). Protams, arī datumam sekojošo laiku pieraksta pozicionāli, kā mēs to darām jau tagad.

Lai arī Latvija ir ISO korespondentloceklis, ISO datuma standarts pie mums nav pieņemts. Mēs neesam vienīgā vēsturiski nesaprātīgā valsts. Pēc vikipēdijas datiem pozicionāli pareizo: "gads, mēnesis, diena" datuma formātu pasaulē izmanto 24 pasaules valstīs, bet tieši ISO "gggg-mm-dd" formātu šobrīd izmanto: Dānijā, Irānā, Kanādā, Ķīnā, Lietuvā, Vācijā un Zviedrijā. Tāpēc bez nosacījumiem pieņemot ISO standartu, mēs būsim tikai kārtējā "mēs arī" valsts, un nevarēsim kaut kā īpaši izcelties.

Tomēr mēs vēl varam ne tikai apsteigt igauņus, bet arī "iekabināt" lietuviešiem un visām citām progresīvajām pasaules valstīm.

ISO formāts, lai arī nosaka saprātīgu datumu pierakstu, nav ideāls. Tajā ir noteikts, ka gadu pieraksta ar 4 zīmēm. Saskaņā ar šo formātu, pēc 7986 gadiem mēs piedzīvosim 10000. gada kļūdu, jo 10000. gadu tad būtu jāpieraksta kā "0000". Mēs jau savulaik pārdzīvojām līdzīgu 2000. gada kļūdu, kad 2000. gadu, pierakstot tikai ar divām zīmēm "00", daudzas datoru sistēmas uzskatīja par 1900. gadu.

Tāpēc, piemēram, Ilgās tagadnes fonda entuziasti gadu raksta ar 5 cipariem kā 02014. Bet tā tik un tā ir tikai "māžošanās", jo šāds gada pieraksts "slimotu" ar 100000. gada kļūdu (kad vajadzētu 6 ciparus) u.t.t.

Es aicinu LATA strādāt, lai mēs kā Latvijas standartu pieņemtu ISO 8601 standartu ar labojumu, ka gadu pieraksta nevis ar noteiktu ciparu skaitu, bet vienmēr pilnā veidā.

Rezultātā mūsu datuma formāts līdz 9999. gadam būs savietojams ar (t.i., neatšķirsies no) ISO, bet sākot ar 10000. gadu mūsu pēcteči varēs lietot piecu zīmju pierakstu, nemainot standartu. Ja nu mūsu civilizācija arī 100000. gadā turpinās skaitīt laiku pēc Kristus dzimšanas, standarts joprojām būs spēkā! 

Populistiem nākot un ejot, dažus likumus groza katrus četrus gadus. Pieņemot likumu ar pozicionālu datuma pieraksta formātu un vienmēr pilnu gadu skaitu, mēs varam noteikt standartu, kas derēs neskatāmām paaudzēm. 

Vai varat iedomāties vēl pamatīgāku standartu par šo?

P.S.
Pielāgojot Ministru kabineta noteikumus par "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību" jaunajam datuma formātam, iesaku izlabot nezinošu Word lietotāju ieviesto kļūdu un norādīt, ka aiz kārtas skaitļa liek atstarpi arī datumā (piemēram, 2014. gada 16. aprīlī), kā to nosaka Latviešu valodas likumi un atbilstošie Eiropas standarti.

P.P.S.
Un, ja vēlamies godāt sakarīgas operētājsistēmas, kā alternatīvu Kristus dzimšanai varam ieviest arī laiku pirms un pēc Unix (B.U. — Before Unix un A.U. — Anno Unixi),  kuru mēra no 1970. gada 1. janvāra.

Tags Latvija
Created by superadmin on 2014-04-16 16:21
Last modified by superadmin on 2021-04-13 14:27
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License