Sarežģīti par vienkāršo — svītru rakstīšana datorā

Šis ir turpinājums tēmai "sarežģīti par vienkāršo".

Tā kā dabīgo (cilvēku valodu) likumi man vienmēr ir sagādājuši grūtības, man senos laikos latviešu valodas skolotāja mācīja: "Ja nezini, apskaties grāmatā." Un ar "grāmatu" viņa domāja ne jau latviešu valodas mācību grāmatu, bet jebkuru grāmatu, kuru pietika spēka atvērt un izlasīt. Jo senos laikos, kad grāmatu radīšana bija stingrā Padomju valsts kontrolē, saturu rūpīgi pārbaudīja vairāki redaktori (tajā skaitā, arī satura atbilstību Partijas nostājām) un kļūdas varēja atrast tikai augstas raudzes profesionālis.

Pateicoties datoriem un internetam ar rakstniecību var nodarboties jebkurš, un patvaļīgi izvēlētu tekstu drīzāk var izmanto par paraugu, kā nerakstīt, nevis otrādi. 

Zinātājs spēj ieraudzīt atšķirības tur, kur neprašam viss šķiet vienāds. Piedāvāju atrast atšķirības starp sekojošām līnijām: -, –, — un ―.

1. Zilbju atdalīšanas zīme parasti ir neredzama. To var ieraudzīt kā defisi, ja izmanto vārdu zilbju pārnešanas iespējas, un vārds pilnībā neielien tekošajā rindā.

Teksts,­kas­ir­ārprātīgi­garš­un­nesaprotams,­sarakstīts­vienā­garā­vārdā,­lai­jūs­varētu­skatīties­un­brīnīties,­kā­strādā­supertuper­zilbju­sadalīšana­­un­nepārmetiet­man­par­zilbju­pārnešanas­kļūdām...

Lai redzētu brīnumainas teksta pārvērtības, izmainiet pārlūkprogrammas loga platumu. Lai saprastu, kā tas strādā, iekopējiet tekstu teksta redaktorā, un ieslēdziet neredzamo simbolu rādīšanu.

2. - defise (angļu hyphen). Šī ir visizplatītākā svītra datoru tekstos. Datorā to ievada, spiežot t.s. "mīnusa" taustiņu. Latviešu valodā to izmanto, lai manuāli sadalītu vārdu zilbēs pārnešanai jaunā rindā, saliktu vārdu pierakstam (piemēram, Miķelis-Gruzītis) u.tml. Lai arī kalkulatoros un arī programmēšanas valodās to saprot kā mīnusu, izmantotā rakstzīme nav mīnuss. Defise cipara platumā ir tikai vienādplatuma fontiem:

<!----->
a=b-3-2;
a--;b++;
//----//

3. – mīnuss (angļu n-dash). Šī zīme ir ciparu platumā. Cipari no burtiem u.c. rakstzīmēm atšķiras ar to, ka tie visi ir vienādā platumā. Tāpēc, pat izmantojot fontus ar dažādu burtu platumu, cipari izkārtojas vienāda platuma kolonnās. Tāpēc mīnusu kā "mazāko ļaunumu" parasti izveido teksta redaktori (LibreOffice Writer, Microsoft Word) defises vietā, lai automātiski uzlabotu teksta lasāmību. Salīdziniet rindu platumus:

123456789 tikai cipari
1-2-3-4- ar defisi
1–2–3–4–5 ar mīnusu
1—2—3—4—5 ar domuzīmi

4. — domuzīme (angļu m-dash) ir īstā domuzīme. Ne tikai amatieru, bet pat autoritatīvos materiālos, kur aprakstīts domuzīmes lietojums, ir izmantota nepareiza rakstzīme.

Domuzīme — draņķīgu tastatūras dziņu dēļ ir tuvu izmiršanai un jāiekļauj digitālās vides Sarkanajā grāmatā.

Ja ievērotu datoru standartu un latviešu valodas interpunkciju, rakstzīme būtu jāizmanto sliņķu - vai nezinātāju -- un vietā.

5. ― horizontāla svītra (angļu horizontal bar). Tā ir visgarākā horizontālā līnija, lai gan daudzos vienkāršotos fontos tā ir vienādā platumā ar domuzīmi. Latviešu valodā horizontālu svītru neizmanto. Tomēr pasaulē dažos dokumentu stilos un satura pārvaldības sistēmās ar horizontālu svītru iesāk dialogus vai citātus. Piemēram:

― Microsoft Windows jau vairāk kā 12 gadus atbalsta garo un mīksto burtu rakstīšanu, tikai ar vienlaicīgi nospiestu labo alt taustiņu — par domuzīmi vispār nerunāsim.

Atliek piezīmēt, ka es pats visas šīs rakstzīmes ievadīju, izmantojot latviešu moderno tastatūru ar sekojošām taustiņu kombinācijām:

  1. ­ zilbju atdalīšanas zīme — ' shift+d 1
  2. - defise — t.s. "mīnuss"
  3. īstais mīnuss — ' d
  4. domuzīme — ' j
  5. horizontālā svītra — ' shift+j
  1. ^ Vienlaicīgi spiežamā alt vietā es parasti lietoju pirms tam spiežamo "mēmo" taustiņu, kas modernajā tastatūrā ir vienkāršā pēdiņa.
Tags Valoda Tastatūra
Created by superadmin on 2013-05-23 17:33
Last modified by superadmin on 2022-01-04 15:44
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License