2024. gada Latvijas partiju fizikas zināšanu tops

Jeb ko par enerģiju saka Eiropas Parlamenta 2024. gada vēlēšanu partiju programmas un to pārstāvji

Saturs

Izvēles pamatojums

Attieksme pret kodolenerģiju ir cilvēka fizikas zināšanu indikators.

Garāku paskaidrojumu, kāpēc kodolenerģija nākotnē būs galvenais enerģijas avots, skatieties šajā video:


Tāpēc partiju programmas kopumā un atsevišķu partiju pārstāvju publiski paustais tiek vērtētas sekojoši:

  • +1 punkts par atbalstu kodolenerģijai vai specifiskām kodolenerģijas tehnoloģijām (maziem modulāriem reaktoriem u.tml.),
  • –1 punkts par par neatbalstu kodolenerģijai,
  • 0 punkti (neitrāls vērtējums) par vēlmi sasniegt klimata neitralitāti un vispārīgu atbalstu "zaļai" politikai,
  • –1 punkts par atbalstu "atjaunīgiem" resursiem, vai tieši saules un vēja enerģijai, biodegvielai vai ūdeņraža "enerģijai/ekonomikai",
  • +1 punkts par neatbalstu "atjaunīgiem" resursiem, vai tieši saules un vēja enerģijai, biodegvielai vai ūdeņraža "enerģijai/ekonomikai".

Vērtētas ir tās partijas, kuras ir par eiropeisku un demokrātisku sabiedrību un kurām ir potenciāla iespēja iegūt vismaz vienu vietu Eiropas Parlamentā, un tās ir sakārtotas dilstošā secībā no fiziku zinošākajām uz mazāk zinošajām.

Partiju fizikas zināšanu tops:

Tauta, zeme, valstiskums: +3

Partijas programma saka: Latvija ir viena no zaļākajām valstīm pasaulē, tāpēc ar "zaļo kursu" saprotam cīņu pret dabas piesārņojumu, atkritumu pārstrādes efektivizāciju, ieviešot labāko attīstīto valstu pieredzi un tehnoloģijas. Latvija ar Daugavas HES kaskādēm un TEC, kas var izmantot vietējos atjaunojamos resursus: kūdru un koksni, pilnībā sevi nodrošina ar lētu un stabilu nepieciešamo enerģiju. Nākotnē vienīgais enerģijas attīstības veids ir kodolenerģijas attīstība (+1 punkts), tāpēc Latvijā nav nepieciešamas izkliedētas un nedrošas enerģijas būves – ārvalstu investoru finansētie lielie vēja parki (+1 punkts), kuru būvniecība paredz mežu izciršanu, jūras piesārņošanu, Latvijas dabas ainavas degradēšanu un kritisko materiālu importu 80% apmērā no Āzijas un Āfrikas valstīm. Eiropas Savienības politika ar mērķi samazināt CO₂ izmešus par 55% līdz 2030. gadam un klimata neitralitāte līdz 2050. gadam ir nereāla. Izmešu kvotu tirdzniecība ir neētiska, jo vērsta uz bagāto valstu rūpnieciskās ražošanas palielināšanu, lietojot fosilo enerģiju.

Aleksandrs Kiršteins ieradās personīgi uz 2024. gada konferenci "Kodolenerģija Latvijai" un izteica skaidru atbalstu kodolenerģijai Latvijā. +1 punkts.

Apvienotais saraksts: +2

Partijas programma pauž: Klimata mērķu sasniegšanai izmantojamas tikai ES tehnoloģijas un sastāvdaļas – spēcīgs impulss vietējām inovācijām un rūpniecībai. Jāiekļauj atbalsta instrumenti māju celtniecībai vai iegādei, decentralizētai, zaļai infrastruktūrai. Jauna infrastruktūra ir jāveido tā, lai jebkuras krīzes situācijā nozare būtu vienotā sadarbības un drošības sistēmā ar medicīnas krājumu pieejamību, ilgstošu autonomu enerģijas apgādi. 0 punktu

Andris Kulbergs publiski pauda savu atbalstu kodolenerģijai, uzstājoties 2024. gada konferencē "Kodolenerģija Latvijai". +1 punkts.

Juris Viļums priekšvēlēšanu debatēs pauda atbalstu modulārām kodolspēkstacijām. +1 punkts.

Jaunā VIENOTĪBA: +1

Partijas programmā ir norādīts: Eiropa saskaras ar izaicinājumu: nepieciešamību nodrošināt enerģētisko neatkarību. Programmā ir minēta vēlme: sasniegt klimata neitralitāti 2050. gadā un apgalvots, ka: vides, dabas un klimata politikai ir jābūt pārdomātai, balstītai zinātnes atziņās. 0 punktu.

Sandra Kalniete priekšvēlēšanu debatēs, ka Eiropai ir jāatgriežas pie kodolenerģijas. +1 punkts.

Latvijas attīstībai: +1

Partijas programmā partija apņemas: mazināt Eiropas enerģētisko atkarību no nedraudzīgām valstīm, par saprātīgu, reālistisku pieeju ES klimata mērķu sasniegšanā. 0 punktu.

Artis Pabriks izteica skaidru atbalstu kodolenerģijai 2022. gada konferencē "Kodolenerģija Latvijai". +1 punkts.

Nacionālā apvienība: +1

Partijas programma saka: Jāpalīdz Latvijas uzņēmējiem un zinātniekiem zaļā kursa mērķu sasniegšanai. Jāveicina jaunu enerģētikas starpsavienojumu veidošana. Eiropas Zaļā kursa nesasniedzamie mērķi radīs ilgtermiņa zaudējumus Latvijai enerģētikas, transporta, lauksaimniecības, mežsaimniecības, būvniecības un citās jomās. Zaļais kurss esošajā versijā izmaksās pārlieku dārgi un pasliktinās Latvijas un ES konkurētspēju, un radīs negatīvas sociālās sekas. Pretosimies centieniem ES centralizēti iejaukties dalībvalstu enerģētikas portfeļa veidošanā. 0 punktu.

Partijas kandidāts Roberts Zīle ir izteicis skepsi par vēja turbīnām, bet atbalstu uzticamiem enerģijas veidiem paudis nav. +1 punkts

Latvija pirmajā vietā: +1

Partijas programma ir: pret pārspīlējumiem klimata politikā, ņemot vērā, ka Latvija ir viena no zaļākajām valstīm Eiropā, nav vajadzīga vēl "zaļāka" politika, kuras rezultāts ir Latvijas konkurētspējas samazināšanās, ekonomiskā stagnācija un iedzīvotāju nabadzība. 0 punktu.

Vilis Krištopans ir par kodolenerģiju. +1 punkts.

Zaļo un Zemnieku savienība: 0

Partijas programmas nostādnes: Latvijai ir jāizmanto ES līdzekļi, lai novērstu elektroenerģijas ražošanas jaudu deficītu, kas ļautu samazināt elektroenerģijas izmaksas. Mūsu mērķis ir samērot Eiropas zaļā kursa izpildi ar Latvijas reālajām iespējām un iedzīvotāju vajadzībām. Atbalstām starpsavienojumu paplašināšanu starp Latviju un citām ES valstīm, lai nodrošinātu energoapgādes drošību un veicinātu pieejamāku un prognozējamāku enerģijas cenu patērētājiem. Tas ietver arī fondu piesaisti atjaunojamo energoresursu pieejamībai un pārejai uz zaļākiem enerģijas avotiem. Mēs atbalstām pasākumus, lai mūsu ekonomika kļūtu zaļāka un ilgtspējīgāka. "Latvijai jākļūst par elektroenerģijas eksportētājvalsti, attīstot spējas ražot un eksportēt ūdeņradi un sintētiskās degvielas", kopā ar atbalstu saules un vēja enerģijai priekšvēlēšanu debatēs pauda Harijs Rokpelnis. –1 punkts.

Jānis Dinēvičš, kas ir Klimata un enerģētikas ministrijas padomnieks, ir par kodolenerģiju, ieradās personīgi uz 2024. gada konferenci "Kodolenerģija Latvijai" un izteica skaidru atbalstu kodolenerģijai Latvijā. +1 punkts.

PROGRESĪVIE: –1

Partijas programmā pauž: Jāsasniedz klimatneitralitāte līdz 2040. gadam. Mazināsim fosilo kurināmo dedzināšanu, pārtraucot gāzes importu no Krievijas, izslēdzot dabasgāzi no zaļās taksonomijas. Mežu ciršana nav rīks klimata mērķu sasniegšanai. Lielāki ieguldījumi pētniecībā un inovācijās nesīs ieguvumus klimatam. Atbalstīsim fonda izveidi, kas arī Latvijā finansēs atjaunīgās enerģijas projektus, pārejot uz atjaunīgiem energoresursiem. (–1 punkts).

Secinājumi

Kā jau norādīju pirms 2022. gada Latvijas parlamenta vēlēšanām, sabiedrības ilgtspēju un labklājību nodrošina enerģijas pieejamība, bet grauj greizi politiskie lēmumi, kas mazina mūsu enerģētisko un līdz ar to arī ekonomisko un politisko neatkarību. Patīkami, ka fizikas zināšanu jomā partiju vērtējums ir vai nu uzlabojies, vai saglabājies nemainīgs. Nedaudz bēdīgi, ka partija, kas skaitās progresīva, fizikas zināšanu jomā tāda nav un ir saglabājusi nemainīgi negatīvu vērtējumu.

Att01.png

Šajā sarakstā partijas un to pārstāvji ir vērtēti tikai no fizikas zināšanu aspekta. Un, lai jūsu balss neietu zudumā, kā pirmo kritēriju iesaku izmantot partijas izredzes tikt Eiropas Parlamentā. Bet es noteikti iesaku svītrot tos politiķus, par kuru nostāju vai rīcību ir zināms, ka tā nav balstīta uz fizikas zināšanām un faktiem. Jo mūsu pienākums ir kā priekšstāvjus izvirzīt cilvēkus, kas mūsu (līdz šim) tehnoloģisko civilizāciju neatsviedīs viduslaikos vai pat pirmatnējā kopienā.


Informācija ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par saturu atbild biedrība "Attīstības un inovāciju mācību centrs". Projekts "Tehnoloģiju zināšanas Latvijas nākotnei", līguma numurs: 2024.LV/NVOF/MIC/033/33.

Tags Enerģija Sabiedrība
Created by Valdis Vītoliņš on 2024-06-03 22:38
Last modified by Valdis Vītoliņš on 2024-06-04 13:38
 
Xwiki Powered
Creative Commons Attribution 3.0 Unported License